Huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding

12 december 2022
Artikel

Er bestaan veel huwelijkse voorwaarden met daarin een periodiek verrekenbeding. Dit is vooral bedoeld om bij huwelijken waarbij de vermogens gescheiden blijven, het inkomen wél te delen. Bij echtscheiding leidt dit vaak tot problemen.

Portretfoto van Linda Pijpers
Neem contact op met:
Linda Pijpers Estate planner en jurist personen- en familierecht
Ondernemers in gesprek met adviseur over huwelijkse voorwaarden en periodiek verrekenbeding

Periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Op grond van veel huwelijkse voorwaarden blijven de vermogens van echtgenoten gescheiden. Door een periodiek verrekenbeding aan de huwelijksvoorwaarden toe te voegen kunnen echtgenoten hun vermogens gescheiden houden en tegelijk het inkomen dat tijdens het huwelijk wordt verdiend samen delen. Dit houdt in dat echtgenoten de onverteerde inkomsten jaarlijks met elkaar verdelen. Dat wil zeggen: het inkomen dat na aftrek van de huishoudelijke kosten nog resteert. Een prima regeling op het eerste gezicht, maar in de praktijk wordt het periodiek verrekenbeding vaak vergeten.

Wat gebeurt er als je niet jaarlijks verrekent?

Als het verrekenbeding niet jaarlijks wordt uitgevoerd ontstaat er toch een verrekenvordering. Er geldt dan een bewijsvermoeden. Dit houdt in dat bij het einde van het huwelijk al het aanwezige vermogen wordt gezien als te verrekenen vermogen. Alleen als het aantoonbaar is dat een gedeelte van het vermogen toebehoort aan een van de echtgenoten en niet is ontstaan uit inkomen wat verrekend had moeten worden, wordt dat buiten de verrekening gehouden. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de waarde van de onderneming tussen de echtgenoten verdeeld moet worden, ongeacht eventuele andere contactuele afspraken tussen de echtgenoten daarover.

Periodiek verrekenbeding in agrarische praktijk

In de agrarische praktijk hebben we vaak te maken met zogenaamde man-vrouw firma’s. Meestal is het nog de vrouw die op een later moment tot de onderneming van de man toetreedt. In veel vennootschaps- en maatschapscontracten met betrekking tot die samenwerkingen wordt in goed onderling overleg tussen de echtgenoten afgesproken dat in geval van een echtscheiding de man het aandeel van de vrouw in de onderneming kan overnemen tegen een waarde lonende exploitatie. Dit om de continuering van de onderneming ook in geval van echtscheiding te waarborgen. Deze bepaling kan dus tot gevolg hebben dat de vrouw minder voor haar aandeel krijgt dan waarvoor het op de balans van de onderneming staat. Zeker wanneer er ook nog een bedrijfsopvolger onder de kinderen is, stellen veel  ouders het voortbestaan van de onderneming voorop. Maar zijn de huwelijksvoorwaarden gedurende het huwelijk niet jaarlijks uitgewerkt dan kan de vrouw de man daar bij de echtscheiding nog altijd mee om de oren slaan. Immers gelet op gemeld bewijsvermoeden verkrijgt zij dan mogelijk een hogere waarde van de onderneming dan zij contractueel afspraken en dit kan de continuering van de onderneming ernstig bemoeilijken zo niet geheel onmogelijk maken.

Laat uw huwelijkse voorwaarden toetsen

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Laat bij het opstellen en wijzigen van vennootschaps- en maatschapscontracten steeds uw huwelijksvoorwaarden toetsen en mogelijk aanpassen, u kunt hiervoor contact opnemen met de onze juristen personen- en familierecht. Sowieso is het verstandig om uw huwelijkse voorwaarden bij wijziging in uw omstandigheden, maar in ieder geval elke vijf jaar opnieuw te laten beoordelen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Linda Pijpers, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0485-561325 of stuur Linda een e-mail.

Wilt u meer weten over het periodiek verrekenbeding? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Linda
Portretfoto van Linda Pijpers
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0485-561325
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu