Vijf aandachtspunten bij het opstellen van een levenstestament

8 mei 2018
Blog

Steeds meer mensen kennen iemand die zelf (tijdelijk of langdurig) niet meer in staat is om zelfstandig verantwoorde besluiten te nemen, bijvoorbeeld in het geval van ziekenhuisopname, verblijf in het buitenland of dementie. Dit leidt vaak tot onzekerheid en frustratie binnen de familie of in de omgeving. Met het opstellen van een levenstestament creëert u rust en duidelijkheid voor uzelf, maar ook voor uw naasten. In een levenstestament geeft u aan wie voor u beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt. U kunt dan denken aan geld en bezittingen, maar ook aan medische en persoonlijke zaken. 

Portretfoto van René Scharro
Geschreven door:
René Scharroo Senior belastingadviseur
Overzicht van vragen voor levenstestament

De inhoud van uw levenstestament kunt u zelf bepalen. Een checklist kan daarbij helpen. Onderstaande vragen helpen u op weg bij het opstellen van uw levenstestament en zetten u aan het denken over de inhoud.

1. Wie stelt u aan als uw vertrouwenspersoon?

De keuze van uw vertrouwenspersoon is erg belangrijk. Wie kan deze taken het beste voor u uitvoeren? U kunt kiezen voor een vertrouwenspersoon voor al uw belangen of een persoon aanwijzen voor zakelijke belangen en een ander persoon benoemen voor uw medische en persoonlijke zaken. 

2. Wat gaat de vertrouwenspersoon voor u doen? 

Het is belangrijk om op een rijtje te zetten wat u wilt dat uw vertrouwenspersoon op zakelijk en persoonlijk vlak moet gaan doen. Voor welke situatie stelt u het levenstestament op? Bent u langdurig afwezig of wilt u iets regelen voor onvoorziene omstandigheden? 

3. Wilt u toezicht op de vertrouwenspersoon regelen? 

Het is gebruikelijk dat de vertrouwenspersoon verantwoording aan u aflegt over de dingen die voor u zijn gedaan. Dit is toezicht achteraf. U kunt er ook voor zorgen dat er toezicht is tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld bij het maken van belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van uw huis als u hier niet langer kunt blijven wonen. U kunt bepalen dat hierover eerst deskundig advies wordt ingewonnen. 

4. Wat kunt u regelen voor onvoorziene omstandigheden? 

Zolang u wilsbekwaam bent, kunt u uw levenstestament aanpassen. Daarna kan dat niet meer, ook niet als dingen anders lopen dan u had verwacht. Iemand in uw omgeving kan de rechter verzoeken om een bewindvoerder, mentor of curator te benoemen. Het is daarom goed om ook na te denken wie deze rol kan vervullen, zodat u dit kunt vastleggen in uw levenstestament. 

5. Wie informeert u over uw levenstestament? 

In uw levenstestament kunt u aangeven wie het mag inzien. Het is verstandig om in ieder geval een afschrift te delen met uw gevolmachtigde(n), bank, huisarts of (medisch) specialist en, als u die benoemt heeft, de toezichthouder. Om onduidelijkheden en teleurstelling te voorkomen, is het belangrijk om mensen in uw directe omgeving te informeren over uw levenstestament en de regelingen die u daarin heeft opgenomen. 

Vastleggen levenstestament

Nadat u een antwoord heeft gegeven op bovenstaande vragen en de inhoud van uw levenstestament heeft geformuleerd, moet het levenstestament formeel worden vastgelegd bij de notaris. Op het moment van opstellen van het levenstestament moet u wilsbekwaam zijn; dit wil zeggen dat u de beslissingen die u in het levenstestament opneemt goed kunt overzien. De notaris controleert of u dat bent. Mogelijk wordt hier een arts voor ingeschakeld. 

Wilt u meer weten over het levenstestament? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharro
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603
Download icoon voor de checklist aandachtspunten bij overlijden

Aandachtspunten bij overlijden

Download onze checklist
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan