Wat gebeurt er met uw onderneming na uw overlijden?

19 april 2024
Artikel

Als een ondernemer komt te overlijden, spelen er op korte termijn veel zaken. In de praktijk zien we vaak dat ondernemers hier onvoldoende bij stilstaan en de erfgenamen plots met veel vragen achterblijven.

Portretfoto van René Scharroo
Neem contact op met:
René Scharroo Estate planner en fiscalist
adviseur in gesprek

Daarom is het verstandig alvast eens na te denken over wat er met u bedrijf moet gebeuren na uw overlijden. Ook als de situatie minder dramatisch is, maar  u door bijvoorbeeld ziekte uw bedrijf niet meer kunt leiden, wilt u de continuïteit van uw bedrijf waarborgen. Bijvoorbeeld door nu alvast uw samenwerking met een eventuele opvolger in de vennootschap te regelen.

De onderneming naar de erfgenamen

Bij overlijden komt de vraag aan de orde hoe het bedrijf verdeeld moet worden onder uw erfgenamen. Wat staat hierover in uw testament? Wat is geregeld in een samenwerkingsverband met kinderen of derden (bijvoorbeeld een maatschap, of vennootschap onder firma)? Wat is geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst (bij bv-structuren)? Passen uw ideeën bij de wensen van uw kinderen (en waaruit blijkt wat uw wensen zijn)?

Het bespreken en goed vastleggen van zulke belangrijke zaken schuiven ondernemers vaak voor zich uit. Regelmatig blijken de zaken die wél zijn vastgelegd niet juist op elkaar te zijn afgestemd of heeft het ongewenste juridische of fiscale gevolgen als datgene wat is vastgelegd, wordt uitgevoerd.

Neemt één van uw kinderen het bedrijf over? Dan is het belangrijk om te kijken wat er aan vermogen is en hoe dan de verdeling wordt ten aanzien van uw andere kinderen. Of misschien kan uw partner gaan samenwerken met uw bedrijfsopvolger(s). Dan komen er juristen in beeld om alles op een nette manier voor u vast te leggen.

Bij een plotseling overlijden is het niet alleen belangrijk dat er juist wordt gehandeld, maar ook dat dat voortvarend wordt opgepakt. Om enkele zaken te noemen:

  • de waarde van uw bedrijf moet worden vastgesteld. Hierop hebben ook fiscale zaken hun invloed.
  • Als uw testament keuzemogelijkheden biedt (en dat is verstandig), dan moeten deze keuzes juridisch worden getoetst met andere contracten die zijn afgesloten (samenwerkingsverbanden/aandeelhoudersovereenkomsten).  
  • De achterblijvers moeten zicht krijgen op toekomstig inkomen en vermogen.
  • Bestaande testamenten van de partner of erfgenamen moeten getoetst worden aan de nieuw ontstane situatie.
  • Er moet een aangifte inkomstenbelasting worden ingediend waarin de fiscale gevolgen van het overlijden worden verwerkt (en de juiste en fiscaal gunstige keuzes zijn verwerkt).
  • Er moet aangifte erfbelasting worden gedaan en mogelijk een juridische vastlegging van de gemaakte afspraken over het vermogen.
  • In sommige gevallen moet een notaris bepaalde zaken vastleggen.

Afhankelijk van de structuur van uw bedrijf worden de zaken nog complexer en omvangrijker.

De verschillende disciplines van ABAB kunnen u helpen bij het maken van deze belangrijke beslissingen. Zo kijken onze juristen graag met u mee naar uw testament en eventuele aandeelhouders- of vennootschapsovereenkomsten. Daarnaast kunnen wij de nalatenschap afwikkelen en belastingaangiftes doen. Ook denken we graag mee over de toekomst van uw bedrijf.

Regeren is vooruitzien

Door tijdig na te denken over de toekomst van uw bedrijf, heeft u nog de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende opties. Dat is natuurlijk veel beter dan dat uw erfgenamen voor vele vragen komen te staan en zij de zaken onderling moeten regelen.
Onze estate planners adviseren u hier graag over. Door onze jarenlange ervaring zijn wij bekend met de valkuilen en kunnen wij u daarvoor behoeden.

Meer informatie of advies

ABAB beschikt over specialisten op het vlak van erfrecht, successiewetgeving, inkomstenbelastingheffing, ondernemingsrecht en bedrijfswaarderingen. Wij bieden een compleet pakket zodat u verzekerd bent van de continuïteit van uw bedrijf, ook na uw overlijden of als u (tijdelijk) uw bedrijf niet meer kunt leiden.

Neem voor meer informatie of advies contact op met René Scharroo, estate planner, via telefoonnummer 040-2942603 of stuur René een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharroo
Estate planner en fiscalist
Bel
040-2942603