Zonnepanelen als dak van een tuinbouwkas: waar moet u op letten?

11 januari 2024
Artikel

Overweegt u het dak van uw tuinbouwkas te vervangen door een dak van zonnepanelen? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden: de opbrengsten, langetermijnverplichtingen, uw woonsituatie en mogelijke invloed op de verkoopbaarheid van uw bedrijf.

Portretfoto van Marianne van Rooy
Neem contact op met:
Marianne van Rooy Jurist ondernemingsrecht
Een tuinbouwkas

Krijgt u een aanbod van een ontwikkelaar? Vraag de ontwikkelaar die u een aanbod doet om uitgebreide documentatie met alle voorwaarden. Dan weet u precies welke verplichtingen u voor een langdurige periode aangaat, meestal voor een termijn van 25 jaar. Het is overigens niet te voorspellen of het zonnedak gedurende de volledige termijn in stand wordt gehouden. Ontwikkelaars houden de mogelijkheid open om het gebruik eerder te beëindigen als het zonnedak niet meer rendabel is.

Afwegingen

U staat als ondernemer voor een persoonlijke afweging tussen de opbrengsten van het zonnedak en de verplichtingen die u aangaat. U bent immers verplicht de tuinbouwkas in stand te houden zolang het zonnedak aanwezig is. Woont u bij de tuinbouwkas en wilt u op termijn verhuizen? De aanwezigheid van een zonnedak kan van invloed zijn op de verkoopbaarheid.

In sommige gevallen moet de constructie van de kas worden aangepast. Spreek met de ontwikkelaar af dat deze de aanpassingen, met uw goedkeuring, op zijn kosten uitvoert. Deze aanpassingen kunnen het gebruik van de tuinbouwkas voor bepaalde teelten of andere doeleinden belemmeren. Overweeg daarom zorgvuldig of het zonnedak voldoende inkomsten kan genereren en neem de kosten voor het onderhoud van de kas en eventuele beperkingen van het gebruik mee in de berekening.

Juridische aandachtspunten

De juridische aspecten bij de installatie van een zonnedak op een tuinbouwkas zijn nog niet helemaal duidelijk. De ontwikkelaar wil de tuinbouwkas gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van het zonnedak, waarbij het zonnedak en alle bijbehorende installaties zijn eigendom worden. De ene ontwikkelaar stelt een erfpachtrecht voor, terwijl de ander denkt aan huur met een opstalrecht. Voor de eigenaar is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het zonnedak bij de ontwikkelaar ligt.

Bestemmingsplan en hypotheek

Voordat u het voorstel van de ontwikkelaar accepteert, moet u uitzoeken of de wijziging van het gebruik van de tuinbouwkas wel is toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan. Als de kas na aanleg van het zonnedak namelijk niet meer voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan, kan de gemeente actie ondernemen.

Rust er een hypotheekrecht van de bank op de tuinbouwkas? Overleg dan met de bank voor u een overeenkomst met de ontwikkelaar sluit. De bank moet toestemming geven voor de aanpassing van de tuinbouwkas.  

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het plaatsen van een zonnedak op uw tuinbouwkas? Neem contact op met Marianne van Rooy,  jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4640117 of stuur Marianne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marianne
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu