Pacht en fosfaatrechten: hoe zit het nu?

12 april 2023
Artikel

In 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. Op basis van de Meststoffenwet zijn de fosfaatrechten toegekend aan de pachter. De pachter is niet wettelijk verplicht om bij einde pacht fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter. In de meeste pachtovereenkomsten is hierover ook niets geregeld. Aan wie komen de fosfaatrechten aan het einde van de pacht toe? De pachtrechter gaf antwoord.

Portretfoto van Anita van Bavel
Neem contact op met:
Anita van Bavel Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Landbouwgrond

Hoofdregel

De Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pachthof) heeft bepaald dat de fosfaatrechten van de pachter zijn. Er is dan ook geen reden om de fosfaatrechten bij einde van de pacht over te dragen aan de verpachter. Deze hoofdregel gaat echter niet op indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • tussen verpachter en pachter bestond op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan twaalf jaar of langer duurt;
  • het betreft hoevepacht of pacht van minimaal vijftien hectare grond of pacht van een gebouw ingericht voor de melkveehouderij.

Wanneer voldaan is aan deze voorwaarden, vindt er tussen de verpachter en de pachter een verdeling van de fosfaatrechten plaats volgens een bepaalde verdeelsleutel:

  • de fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en voor 50% aan de grond die aan de pachter op 2 juli 2015 ter beschikking gesteld werden en naar verhouding toegerekend aan het gepachte;
  • de verpachter moet per datum einde pachtovereenkomst 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten aan de pachter betalen.

Meerdere verpachters

In de situatie dat er bijvoorbeeld twee verpachters zijn die samen meer dan vijftien hectare grond verpachten, geldt de uitzondering op de hoofdregel niet.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pacht en fosfaatrechten? Neem dan contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bestuursrecht via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Anita
Portretfoto van Anita van Bavel
Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Bel
013-4647177