Mediation, iets voor u?

27 juni 2023
Artikel

De huidige tijd vraagt veel van agrarische ondernemers. Op veel familiebedrijven moeten er strategische keuzes gemaakt worden voor de toekomst. Dat is een moeilijk proces dat door iedereen verschillend ervaren wordt. Ouders en kinderen hebben een andere toekomst voor ogen. Hierdoor kunnen meningsverschillen ontstaan.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
pionnen verbonden met lijnen door mediator

Het gesprek loopt steeds uit op een teleurstelling, want de ander begrijpt u niet. U groeit steeds verder uit elkaar, de gesprekken worden steeds lastiger. Hulp van een onafhankelijk mediator met gevoel voor de sector kan een oplossing zijn.

Wat is mediation?

Een mediator is een onafhankelijke en onpartijdige derde die u kan helpen het gesprek (weer) op gang te brengen. Zodat u weer in staat bent om het meningsverschil op te lossen en een manier kunt vinden om met elkaar om te gaan. Mediation verloopt via een aantal vaste stappen. Zo is van belang dat u er zelf voor kiest om het meningsverschil aan een mediator voor te leggen.

De mediator legt in het eerste bespreking uit wat de gang van zaken is, wat de mediator van partijen verwacht en wat de partijen van de mediator mogen verwachten.

Kenmerk van de mediation is dat de mediator met partijen onderzoekt wat hen dwarszit. U gaat daarom een open gesprek aan met elkaar. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en de afspraken die u met elkaar maakt zijn pas bindend als u daar akkoord voor heeft gegeven. Tot die tijd is sprake van het onderzoeken van oplossingsrichtingen.

In veel gevallen is een (financieel) deskundige nodig om de gevolgen van de oplossingsrichtingen te onderzoeken of nader aan partijen toe te lichten. Dat houdt verband met de rol van de mediator. Deze is gespreksleider, geen adviseur. Dat wil niet zeggen dat de mediator zich niet bezighoudt met de inhoud van de afspraken. De mediator heeft als taak erop toe te zien dat partijen de gevolgen van de te maken afspraken voldoende overzien. Ook noteert hij of zij de gemaakte afspraken, zodat deze aan het einde van de medation getekend kunnen worden.

Wanneer mediation?

Het voordeel van mediation is dat partijen zelf op zoek gaan naar een (blijvende) oplossing. In de agrarische sector gaan zakelijke conflicten vaak samen met de relationele sfeer, het betreft immers meestal families. Dat betekent dat er een oplossing moet komen waarbij partijen nog steeds met elkaar om kunnen blijven gaan. Juist daar kan een mediator een goede rol in hebben.

En wanneer niet?

Mediation is geen wondermiddel. Het werkt alleen als partijen bereid zijn eventuele procedures stop te zetten en willen bouwen aan nieuw vertrouwen om er samen uit te komen. Mediation is niet verenigbaar met gerechtelijke procedures of als er strafbare feiten worden gepleegd. En ook niet als één van partijen niet of onvoldoende in staat is de eigen belangen te behartigen.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over Mediation? Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over mediation? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu