Let op deze tien punten bij verkoop van uw grond aan projectontwikkelaar

2 juni 2021
Artikel

Het komt steeds vaker voor dat agrarisch ondernemers benaderd worden door projectontwikkelaars voor het opkopen van de grond. Overweegt u uw grond te verkopen aan een projectontwikkelaar? Houd dan wel rekening met enkele aandachtspunten.

Portretfoto van Marianne van Rooy
Neem contact op met:
Marianne van Rooy Jurist ondernemingsrecht
vastgoedhandelaar in gesprek over de verkoop

Koopoptie en optievergoeding

Op het moment dat u aangeeft uw grond te willen verkopen aan de projectontwikkelaar, krijgt deze een koopoptie. Dit betekent dat u in de tijd tot aan de werkelijke verkoop, uw grond niet aan iemand anders mag verkopen. Stel naast de voorwaarden voor de optie ook direct de voorwaarden voor de koop op. Beding een vergoeding voor het aantal jaar dat de optie geldt. U heeft dan immers al verplichtingen.

Hoogte van de grondprijs

De grondprijs is afhankelijk van het soort bebouwing dat de projectontwikkelaar op uw grond gaat plaatsen. Houd bij het bepalen van de grondprijs dan ook rekening met het ontwikkelpotentieel. Ga met de projectontwikkelaar in gesprek over wat er gebouwd gaat worden en ga de onderhandeling aan. Bepaal op voorhand hoe de grondprijs wordt berekend en of dit een vast bedrag is of vastgesteld wordt op basis van een bandbreedte. Daarnaast moet de opbrengst voor u passend zijn. Laat de gevolgen van een eventuele verkoop van de grond doorrekenen door een specialist om goed inzicht te krijgen in de (financiële) gevolgen van een verkoop voor u en uw gezin op de lange termijn.

Aanbetaling en betaling koopprijs

Maak afspraken over de aanbetaling en betaling van de koopprijs. Wordt de aanbetaling betaald bij het sluiten van de koopovereenkomst en het restant bij levering? Gaat de aanbetaling wel of niet terug als het project geen doorgang vindt? Als u hier geen afspraken overmaakt, betaalt de aannemer pas als hij de grond afneemt. Maak ook afspraken over compensatie voor geleden schade.

Termijnen en ontbindende voorwaarden

Op welke termijn(en) vindt afname plaats? Wat moet er nog geregeld worden met uw bank of met andere partijen? Zijn er (pacht)contracten die u dient te beëindigen? Is dat mogelijk en zo ja, onder welke voorwaarden? Koppel dit aan ontbindende voorwaarden, zodat u niet gebonden bent aan de overeenkomst als deze zaken niet kunnen worden afgewikkeld zoals verwacht.

Meerwaarde clausule/antispeculatiebeding

Als u uw grond aan een projectontwikkelaar verkoopt krijgt u een bepaalde prijs. U gaat ervan uit dat hij de grond bebouwt en niet doorverkoopt aan een andere partij. Maar wat als dit wel gebeurt? Maak hier vooraf afspraken over. Denk aan een meerwaardeclausule of een boete bij doorverkoop binnen een bepaalde termijn.

Ontbindende voorwaarden projectontwikkelaar

Op welke termijn krijgt u zekerheid? Wat is de kans van slagen? De projectontwikkelaar neemt zelf de nodige ontbindende voorwaarden op voor het geval een vergunning niet wordt verleend of financiering niet wordt verkregen. Van belang is dat u het tijdpad en de termijn van onzekerheid goed voor ogen heeft in verband met de exploitatie van uw eigen bedrijf en uw financiële planning.

Staat van de grond

Hoe levert u de grond op? Zoals het erbij staat, inclusief gebouwen of gesloopt? Is de grond mogelijk te vervuild voor (bijvoorbeeld) woningbouw? Wie draait dan op voor de kosten van sanering? Maak hierover afspraken.

Koopoptie woonkavel

Wellicht wilt u na verkoop van de grond een nieuw woonhuis laten bouwen en heeft u baat bij een koopoptie op een kavel voor eigen bebouwing. De grond die u dan terugkoopt van de projectontwikkelaar heeft dan al een woonbestemming. Ook hierover kunt u mogelijk afspraken maken met de projectontwikkelaar.

Terugkooprecht

Wat als de woningen nooit gebouwd worden? Wilt u dan de grond terugkopen? Denk hierover na. Het voordeel is dat de grond dan een gewijzigde bestemming heeft.

Fiscale gevolgen en gevolgen voor productie- en betalingsrechten

Let op de fiscale gevolgen bij verkoop van grond, een (gedeeltelijke) staking van het bedrijf en de eventuele gevolgen van productie- en betalingsrechten. U kunt te maken krijgen met (na)heffingen waardoor de financiële situatie anders uitpakt dan u wellicht had verwacht. Laat u hierbij ondersteunen.

Advieskostenvergoeding

Bij een traject waarbij u uw grond gaat verkopen wordt u vaak ondersteund door een of meerdere specialisten. Deze advieskosten kunnen in veel gevallen worden vergoed door de projectontwikkelaar, maar dat moet u dan wel met hem afspreken.

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Er komt veel kijken bij het verkopen van uw grond aan een projectontwikkelaar. Laat u hierbij ondersteunen om problemen in de toekomst te voorkomen. Neem contact op met Marianne van Rooy, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Marianne een e-mail.

Wilt u meer weten over het verkopen van uw grond? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Marianne
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu