Hoe werken bewijsaandraagplicht en substantiëringsplicht bij procederen?

4 december 2022
Artikel

Als u gaat procederen moet u uw zaak opstarten met een dagvaarding of verzoekschrift. Dit wordt ook wel het inleidende processtuk genoemd. Deze moet aan een aantal formele eisen voldoen. De twee belangrijkste zijn de bewijsaandracht- en substantiëringsplicht.

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Vrouwe justitia

Wat is bewijsaandrachtplicht?

De dagvaarding of het verzoekschrift bevat bewijsmiddelen en omschrijft waarop u zich in die procedure kan beroepen. Ook moet u getuigen noemen, die gehoord mogen worden om de stellingen van u te onderbouwen. Het zorgt ervoor dat zowel de rechter als tegenpartij weten waar rekening mee te houden. Overigens bent u niet verplicht een volledig overzicht van de bewijsmiddelen aan te leveren. Het gaat erom dat er voldoende bewijsmiddelen worden genoemd om de vordering of het verzoek te steunen. Als u een bewijsmiddel of getuige vergeet te noemen, terwijl de tegenpartij in een eerder stadium een bepaalde stelling uitdrukkelijk heeft ontkend, dan kan de rechter dit buiten beschouwing laten.

Wat is substantiëringsplicht?

Naast uw eigen standpunt en het noemen en bijvoegen van de bewijsmiddelen en getuigen, bent u ook verplicht het standpunt en de verweren van de tegenpartij op te nemen in de dagvaarding of het verzoekschrift. Verder moet u onderbouwen waarom het standpunt / verweer van de tegenpartij afgewezen moet worden. Uiteraard geldt deze verplichting alleen als u op de hoogte bent van de verweren van de tegenpartij. Het doel hiervan is om de rechter en de tegenpartij zo vroeg mogelijk in de procedure inzage te geven in alle relevante informatie om daarop te kunnen acteren. Het niet voldoen aan de substantiëringsplicht kan leiden tot nietigheid van de dagvaarding of het verzoekschrift. Concreet betekent dat: afwijzing van de vordering op formele gronden en zelfs (vaak) een proceskostenveroordeling in de kosten van de tegenpartij wegens onnodig procederen.

Meer informatie of advies nodig?

Het dringende advies is om een dagvaarding of verzoekschrift altijd door een jurist op te laten stellen! Dit gelet op de complexe (formele en materiele) voorwaarden en expertise die daarvoor nodig is. Heeft u vragen op het gebied van procederen? Neem vrijblijvend contact opnemen met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht en procesjurist, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Ralph een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060