Hoe kunt u getuigen dwingen tot een verklaring?

3 januari 2023
Artikel

Denkt u een vordering te hebben op een andere partij? Dan moet u die vordering bewijzen. Dit bewijs kunt u op verschillende manieren leveren. Getuigenverklaringen zijn een belangrijk bewijsmiddel. Willen getuigen niet vrijwillig verklaringen afgeven? Dan kunt u deze afdwingen in de rechtszaal, via zogenoemde getuigenverhoren.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
hamer rechter voor verklaring getuigen

Getuigen oproepen

Wilt u uw vordering of stellingen in een civiele procedure bewijzen? Dan kunt u ervoor kiezen getuigen op te roepen die relevante verklaringen kunnen afgeven. De getuigen moet u per (aangetekende) brief, deurwaardersexploot of dagvaarding oproepen om te verschijnen voor de rechtbank en aldaar (onder ede) te verklaren over bepaalde feiten. Getuigen direct met een deurwaardersexploot oproepen scheelt tijd en geld. Als u getuigen slechts met een (aangetekende) brief oproept en zij verschijnen niet voor de rechtbank, dan moeten de getuigen alsnog per deurwaardersexploot opgeroepen worden.

Rechten en plichten getuigen

De opgeroepen getuigen zijn verplicht te verschijnen voor de rechtbank, tenzij er dringende redenen zijn zoals ziekte. Verschijnen getuigen niet dan kan de rechtbank hen gijzelen. Dit betekent dat de getuige op last van de rechtbank – vaak door politie – wordt opgepakt en naar het getuigenverhoor wordt gebracht. Getuigen hoeven overigens niet te getuigen (maar wel te verschijnen) als zij familie zijn van een partij, een (voormalig) partner of echtgenoot zijn, een beroepsgeheim hebben of zij, door te getuigen, strafbare feiten aan het licht brengen van henzelf of de eigen familie. Kortgezegd: het verschoningsrecht.

Voorafgaand aan het getuigenverhoor moeten getuigen de eed of belofte afleggen en zijn zij verplicht “de waarheid te vertellen, de gehele waarheid en niets anders dan de waarheid”. Liegen tijdens een getuigenverhoor is strafbaar en levert meineed op. Verklaringen van getuigen worden na afloop van de getuigenverklaring door de rechtbank vastgelegd in een procesverbaal. Dat procesverbaal wordt ter plaatse in concept voorgelegd aan de getuigen, waarop deze akkoord kunnen geven ofwel aanpassingen mogen doen als het niet juist is opgetekend. Getuigen krijgen de mogelijkheid om eventuele kosten (deels) vergoed te krijgen, zoals parkeerkosten, reiskosten en gederfde inkomsten. De rechtbank informeert daar actief over aan het eind van het getuigenverhoor.

Meer informatie of advies?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van procederen? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over getuigenverklaringen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu