Bouwen onder de Omgevingswet, waar moet u op letten?

22 januari 2024
Artikel

De komst van de Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee op het gebied van vergunningverlening. Wij wijzen u op een aantal belangrijke punten rondom het proces van vergunningverlening voor de bouwactiviteit.

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Nieuwbouwproject in aanbouw

Nieuw: de knip

Een grote verandering op het gebied van vergunningverlening voor bouwactiviteiten is de invoering van ‘de knip’. Hieronder verstaan we dat een vergunning in twee delen kan worden opgeknipt. Voor een bouwactiviteit kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft voor een ruimtelijke bouwactiviteit én een vergunning voor een technische bouwactiviteit. Heeft u bouwplannen? Let dan op de volgende punten.

Ruimtelijke bouwactiviteit

Het omgevingsplan bepaalt of voor de bouwactiviteit een ruimtelijke vergunning nodig is. Als de bouwactiviteit niet vergunningvrij is, kunt u de bouwactiviteit realiseren met een omgevingsplanvergunning of een -melding. Ook kunnen er landelijke regels zijn waar u rekening mee moet houden om te bepalen of u een ruimtelijke bouwactiviteit kunt uitvoeren zonder vergunning.

Technische bouwactiviteit

Voor technische bouwactiviteiten zijn op landelijk niveau aparte regels voor vergunningvrij bouwen opgesteld. Het kan dus zijn dat uw plan wel een ruimtelijke vergunning nodig heeft, maar geen technische bouwvergunning en omgekeerd. Onder bepaalde voorwaarden kunt u straks kleinere bouwwerken realiseren zonder vergunning. Dit biedt meer flexibiliteit en kan de doorlooptijd van uw project verkorten.

Kwaliteitseisen

Gebouwgerelateerde eisen uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit 2012 worden samengevoegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bkl). Verder is het goed om te letten op de vereisten van een nieuwbouwwoning. Hiervoor gelden de nieuwbouwvoorschriften, daarna gaan de regels voor het niveau voor bestaande bouw gelden. Het bevoegd gezag kan daarbij maatwerkvoorschriften opnemen. Onder de Omgevingswet toetst een onafhankelijke partij, de kwaliteitsborger, of het bouwwerk aan de bouwtechnische eisen voldoet. Vanaf 2024 is het aanstellen van een kwaliteitsborger voor bepaalde gevallen van toepassing. Degene die het bouwwerk uitvoert, is verantwoordelijk om een kwaliteitsborger in te schakelen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De Omgevingswet introduceert het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin alle vergunningaanvragen digitaal moeten worden ingediend. Dit is een ander systeem dan voor 1 januari 2024 werd gebruikt. Het is van belang dat u vergunningaanvraag volgens de normen van het nieuwe systeem invult. Daardoor kan de afhandeling soepel verlopen.

Integrale benadering

Bij een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet wordt het belangrijker om breder te denken. De Omgevingswet bevordert een integrale benadering, waarbij u rekening moet houden met factoren zoals milieu, geluid, water en duurzaamheid. Het kan lastig zijn om te bepalen met welke factoren u uiteindelijk rekening moet houden.

Participatie en communicatie

Betrek belanghebbenden en omwonenden vroegtijdig bij uw project. Participatie en communicatie spelen een grotere rol onder de Omgevingswet. Het opbouwen van een positieve relatie met de gemeenschap kan bijdragen aan draagvlak en het verminderen van mogelijke obstakels.

Omgevingswaarden en duurzaamheid

Houd rekening met omgevingswaarden en duurzaamheidseisen die mogelijk zijn opgenomen in het omgevingsplan. Dit kan variëren van energie-efficiëntie tot groenvoorzieningen. Door proactief aan deze eisen te voldoen, kunt u uw project toekomstbestendig maken. Het kan daarbij goed zijn om u te laten adviseren over mogelijke duurzaamheidseisen of de opgelegde eisen nog eens kritisch te laten beoordelen.

Meer weten?

De overgang naar de Omgevingswet brengt uitdagingen én kansen met zich mee. Zo kunt u uw bouwprojecten optimaliseren in lijn met de doelstellingen van de Omgevingswet. Navigeer slim en benut de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via telefoonnummer 013-5915143 of stuur Britt een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu