Bezwaar maken? Check de bezwaartermijn

26 november 2022
Artikel

Ontvangt u wel eens een overheidsbeslissing? Bent u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u gedurende een bepaalde periode bezwaar maken. Doet u dit niet op tijd, dan kan dit nadelige gevolgen voor u hebben. 

Profielfoto Anita van Bavel
Neem contact op met:
Anita van Bavel Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Een bezwaarschrift wordt ingevuld

Check de bezwaartermijn

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift staat vermeld in de beslissing en bedraagt gewoonlijk zes weken. De bezwaartermijn begint op de dag nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Bent u bijvoorbeeld de eigenaar van een woning, dan ontvangt u jaarlijks een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vermeld. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. Kunt u zich niet vinden in de hoogte van de WOZ-waarde, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar maken.

Is een bezwaarschrift niet tijdig ontvangen, dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en niet meer inhoudelijk beoordeeld. Dit betekent in dit voorbeeld dus dat de WOZ-beschikking onherroepelijk geworden is en de WOZ-waarde definitief vast is komen te staan.

Termijnoverschrijding

Het gebeurt wel eens dat een besluit niet bij de juiste persoon aankomt. Als de betreffende persoon dit te laat ontdekt, heeft dit gevolgen als de bezwaartermijn inmiddels verstreken is. De beslissing is dan onherroepelijk geworden. Onder bepaalde omstandigheden kunt u echter toch nog bezwaar maken. Een voorbeeld:

Landbouwers ontvangen jaarlijks per post een beslissing uitbetaling betalingsrechten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tegen deze beslissing kunnen zij bezwaar maken. Stel, een landbouwer heeft deze beslissing niet ontvangen. Dan is hij niet bekend met de inhoud van het besluit en kan hij dus ook niet op tijd bezwaar maken. Na verloop van tijd ziet hij op zijn bankrekening dat de betalingsrechten uitgekeerd zijn zonder dat hij een beschikking per post ontvangen heeft. De landbouwer gaat op onderzoek uit en krijgt via RVO te horen dat de bezwaartermijn reeds verstreken is.

Het kan toch nog zinvol zijn om bezwaar te maken, ook al is de bezwaartermijn verstreken. In het bezwaarschrift moet u dan uitleggen waarom u het bezwaarschrift pas ná het verstrijken van de bezwaartermijn indient. Het is een vaststaand feit dat er wel eens iets misgaat met de postbezorging. Als de verzender niet kan aantonen dat de beslissing per aangetekende post verzonden is, is het niet mogelijk om via ‘track en trace’ te achterhalen of de beslissing daadwerkelijk verzonden is. En zo ja, waar de brief uiteindelijk gebleven is. Dit kan de landbouwer niet aangerekend worden en het feit dat hij om deze reden te laat was met het indienen van een bezwaarschrift, is dan ook verschoonbaar. Het gevolg is dat het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard wordt en er alsnog een inhoudelijke behandeling plaatsvindt.

Let op: niet ieder excuus van een bezwaarmaker leidt tot een termijnoverschrijding die verschoonbaar is. Argumenten als ‘ik heb het te druk gehad en daardoor is het aan mijn aandacht ontsnapt’ of ‘ik was op vakantie’ zullen er niet toe leiden dat het bezwaarschrift alsnog ontvankelijk verklaard wordt.

Pro forma bezwaar

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal eisen. Denk hierbij aan een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het komt regelmatig voor dat een beslissing wegens drukte even aan de kant gelegd wordt met de bedoeling er later op terug te komen. Vlak vóór het verstrijken van de bezwaartermijn komt de persoon het besluit weer tegen op zijn bureau. Tijd om een compleet bezwaar met de gronden van bezwaar op te stellen, is er niet. Het advies is om dan toch een ‘pro forma bezwaar’ in te dienen. Hiermee maakt u duidelijk dat u het niet eens bent met het besluit.

U moet dan wel uitleggen waarom de bezwaargronden ontbreken en vragen om een langere termijn voor het aanvullen van deze gronden van bezwaar. Dit is een in de praktijk geaccepteerde manier waarbij het recht om bezwaar te maken, veiliggesteld wordt. Het is uiteraard wel van cruciaal belang dat het pro forma bezwaarschrift binnen de gestelde bezwaartermijn ontvangen is.

Wacht niet af

Ontvangt u een overheidsbeslissing en bent u het niet eens met de inhoud hiervan? Kom dan direct in actie. De termijn om bezwaar te maken is immers kort. En als een bezwaarschrift na het indienen van de bezwaartermijn ingediend is, is het nog maar de vraag of het bezwaar ontvankelijk verklaard wordt.

Meer weten

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over het indienen van een bezwaarschrift of wilt u dit uitbesteden aan ABAB Legal, neem contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bestuursrecht, via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een mail.

Wilt u meer weten over het indienen van een bezwaarschrift? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Anita
Profielfoto Anita van Bavel
Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Bel
013-4647177
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu