Bewijskracht Whatsapp-berichten

28 december 2022
Artikel

Overeenkomsten kunt u vormvrij aangaan. Dit betekent mondeling, schriftelijk, maar ook via Whatsapp. Maar wanneer discussie ontstaat over de totstandkoming van de overeenkomst, bieden Whatsapp-berichten dan wel voldoende bewijs?

Portretfoto van Sascha van Telgen
Neem contact op met:
Sascha van Telgen Jurist ondernemingsrecht
Ondernemer met telefoon om Whatsapp bericht te sturen

Whatsapp als schriftelijke overeenkomst

Mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig, maar bij discussie is lastig te bewijzen wat wel of niet is gezegd. Door alle partijen ondertekende schriftelijke overeenkomsten voorkomen vaak discussies, maar dit vergt meer tijd en werk. Omdat Whatsapp-berichten, net als op schrift gestelde afspraken, uitgedraaid kunnen worden en dit niet veel tijd en werk vergt, lijkt dit de perfecte middenweg. Hoewel overeenkomsten rechtsgeldig gesloten kunnen worden via Whatsapp-berichten en de bewijskracht van dergelijke berichten behoorlijk groot kan zijn, leent deze app zich hier niet in alle gevallen voor.

Voorbeeld

Eiser neemt via Whatsapp contact op met gedaagde om hem te informeren over een sponsoractie. Partijen komen via Whatsapp met elkaar overeen dat gedaagde een bijdrage zal leveren van in totaal € 770. De afspraken worden door eiser verwerkt in een formulier dat wederom via Whatsapp aan de gedaagde wordt verstuurd. Gedaagde geeft via Whatsapp aan akkoord te zijn. Wanneer eiser de factuur naar de gedaagde stuurt, blijft betaling uit. Uiteindelijk stapt eiser naar de rechter. Omdat de gedaagde zegt geen formulier te hebben ontvangen, is het aan de eiser om de totstandkoming van de overeenkomst te bewijzen. De rechter oordeelde in dit geval dat het Whatsapp-bericht onvoldoende bewijs bood. De eiser koos er namelijk zelf voor om via Whatsapp te contracteren. Door hier zelf voor te kiezen, komen de onduidelijkheden die zijn ontstaan voor risico van de eiser. 

Meer informatie

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Om discussie te voorkomen is het belangrijk afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. Laat u daarom ondersteunen door een jurist ondernemingsrecht van ABAB Legal.

Wilt u ondersteuning bij de schriftelijke vastlegging van belangrijke afspraken? Neem contact op met Sascha van Telgen, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465349 of stuur Sascha een e-mail

Wilt u ondersteuning bij de schriftelijke vastlegging van afspraken? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Sascha
Portretfoto van Sascha van Telgen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
073-6465349
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu