Uw nalatenschap voordelig overdragen via uw testament

19 juni 2019
Artikel

Volgens de wet krijgt de langstlevende echtgenoot alle goederen uit de nalatenschap toebedeeld en de kinderen enkel een geldvordering op de langstlevende echtgenoot (een papieren erfdeel). Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om in uw testament aanvullende voorwaarden op te nemen.

Portretfoto van Nicole van den Oever
Neem contact op met:
Nicole van den Oever Jurist personen- en familierecht en estate planner
Nalatenschap en uw testament

Vermogen en vruchtgebruik

De langstlevende echtgenoot mag het vermogen gebruiken en mag daar ook op interen, bijvoorbeeld om te voorzien in het levensonderhoud. De eventueel verschuldigde erfbelasting voor de kinderen wordt door de langstlevende echtgenoot voorgeschoten. De langstlevende echtgenoot heeft een vrijstelling voor de erfbelasting van € 650.913 (2019) en ieder van de kinderen heeft een vrijstelling van € 20.616 (2019).
Omdat de langstlevende echtgenoot het vermogen mag gebruiken (vruchtgebruik), wordt een gedeelte van de vordering van de kinderen toegerekend aan de langstlevende ouder. Dat deel valt dan onder de veel ruimere vrijstelling van de langstlevende echtgenoot, wat een fiscaal voordeel oplevert.

Rente is niet belast met erfbelasting

Als de langstlevende echtgenoot op het moment dat zijn of haar partner komt te overlijden over een zodanig liquide vermogen beschikt dat de erfbelasting direct kan worden voldaan, dan kan het voordelig zijn om de vorderingen van de kinderen te laten aangroeien met een rente. Deze rente wordt daadwerkelijk afgerekend op het moment dat de langstlevende echtgenoot komt te overlijden. Over deze rente is géén erfbelasting verschuldigd. Op deze manier is de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van zijn of haar partner wat meer erfbelasting verschuldigd, maar de kinderen betalen bij het overlijden van de langstlevende ouder juist minder omdat hun vorderingen ‘gratis’ zijn aangegroeid met de (onbelaste) rente. 

Vooraf lastig inschatten

In uw testament bepaalt u zelf de hoogte van de rente, maar het mag maximaal 6% samengestelde rente zijn (rente over rente). Als u kiest voor 6%, dan verliest de langstlevende het recht op vruchtgebruik. U kunt ook voor een combinatie van het vruchtgebruik en een lagere rente kiezen. Wat in uw situatie het best past, is op voorhand erg lastig in te schatten. U weet nog niet wie er als eerste komt te overlijden, wanneer dat is en hoe uw vermogen op dat moment is samengesteld. 

U mag de keuze voor de hoogte van de rente op de geldvorderingen van de kinderen uitstellen tot acht maanden na het moment dat een van u onverhoopt komt te overlijden. Die mogelijkheid moet u dan wel nu al vastleggen in uw testament. Op deze manier kunt u erfbelasting besparen, maar bovendien wat flexibiliteit creëren in het moment van heffing van de erfbelasting. Zo voorkomt u dat de langstlevende echtgenoot in de financiële problemen komt.

Veel oude testamenten voorzien niet in een dergelijke rentebepaling óf gaan uit van een vaste rente zonder keuzemogelijkheid. Laat u daarom goed adviseren bij het opstellen of aanpassen van uw testament en bij het maken van de juiste keuze als een van u komt te overlijden. 

Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze juristen personen- en familierecht? Bekijk dan op onze pagina voor personen- en familierecht

Meer informatie

Voor meer informatie over het opstellen van een testament kunt  u contact opnemen met Nicole van den Oever, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 013-4647143 of stuur Nicole een e-mail.

Heeft u vragen over het opnemen van een rentebepaling in uw testament? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Nicole