Alles over copyright en de copyright notice ©

6 december 2022
Artikel

Auteursrecht, copyright, copyright notices… Het is belangrijk dat u als ondernemer, beginnend of ervaren, op de hoogte bent van deze zaken om te voorkomen dat derden hiervan misbruik kunnen maken. Weet u wat uw rechten zijn op auteursrechtelijk gebied? Wij helpen u met enkele tips op weg.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Alles over copyright en de copyright notice ©

Copyright en Auteurswet

Copyright betekent letterlijk vertaald: het recht om te mogen kopiëren. Copyright is de Engelstalige term voor auteursrecht, oftewel het exclusieve recht van de maker en/of rechthebbende van een werk. In Nederland is het auteursrecht inmiddels grotendeels geharmoniseerd door de Auteursrechtrichtlijn (2001/29/EC ‘directive harmonisation of certain aspects of copyright’). Kortom, copyright en auteursrecht komen op hetzelfde neer.

Op basis van de Auteurswet geniet de maker van een exclusief werk automatisch zogenaamde auteursrechtelijke bescherming. Artikel 1 van de Auteurswet verwoordt deze auteursrechtelijke bescherming als volgt:

'Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.'

De maker (of degene die hiertoe het recht heeft verkregen door bijvoorbeeld een overdracht) van een werk heeft dus het recht om dat werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Dit impliceert ook een verbodsrecht van de maker en/of rechthebbende van het werk naar derden. De maker en/of rechthebbende heeft dus het recht om op te treden tegen onrechtmatige verveelvoudiging en/of openbaarmaking door derden, bijvoorbeeld door een kort geding te starten om zodoende zijn verbodsrecht juridisch af te dwingen.

Copyright notice (©)

Wat is nu een copyright notice, oftewel de welbekende ©? Een copyright notice is een vermelding op een website en/of ander werk, waarmee een persoon aangeeft de maker en/of auteursrechthebbende te zijn. Echter zoals hiervoor aangegeven, ontstaat auteursrecht op een creatief werk in beginsel vanzelf, waardoor een copyright notice overbodig is. Dit betekent echter niet dat het gebruik van een copyright notice helemaal geen meerwaarde heeft. De naam die op of bij een werk staat, wordt vermoed ook de naam van de maker te zijn. Daarom kan een copyright notice toch een toevoeging zijn op het reeds bestaande auteursrecht. In de Verenigde Staten heeft het nog extra waarde: als er een copyright notice bij stond en iemand heeft inbreuk gemaakt, dan kan er geen twijfel over bestaan dan dat dit een doelbewuste handeling is geweest. Overtreders in de Verenigde Staten krijgen dan doorgaans een hogere schadevergoeding opgelegd. In Nederland heeft het gebruik van een copyright notice geen invloed op de hoogte van de schadevergoeding.

All rights reserved

Vaak treffen we naast een copyright notice ook de zinsnede ‘all rights reserved’ of ‘alle rechten voorbehouden’ aan op een website en/of ander werk. Ook deze zinnen hebben In Nederland weinig tot geen juridische waarde. Op grond van de Auteurswet bent u immers al auteursrechtelijk beschermd, waardoor een derde uw werk niet zomaar mag gebruiken. Citaatrecht en/of parodieën zijn daarop uitzonderingen. Dergelijke zinsneden hebben vooral een informerende functie richting derden en waarschuwen potentiële schenders extra.

Toestemming is een must

Wilt u als derde toch gebruikmaken van het auteursrechtelijk beschermde werk van een maker en/of rechthebbende, dan is het verstandig om vooraf toestemming te vragen. Hiermee voorkomt u een hoop ellende achteraf. Toestemming moet u te allen tijde schriftelijk vastleggen, al is het maar in de vorm van een e-mail of brief. In principe kan dit vrij beknopt, maar hoe gedetailleerder de toestemming, hoe beter.

Wat kan ABAB Legal voor u betekenen?

Aangezien intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht op een werk, vaak van grote waarde is binnen een onderneming is het verstandig om voldoende aandacht te besteden aan dit onderwerp. De juristen ondernemingsrecht en ICT-recht van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ICT recht (waaronder het Auteursrecht) en kunnen u bijstaan bij allerhande auteursrechtelijke vraagstukken. Met behulp van onze juristen kunt u derden sommeren te stoppen met onrechtmatig gebruik van uw auteursrechtelijk beschermde werk. Ook kunnen zij u bijstaan bij het bepalen en vastleggen van licentieafspraken met derden.

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Neem voor meer informatie of advies contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
0165-531330
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu