Software: wie is de eigenaar?

5 december 2022
Artikel

Veel ondernemers zijn ervan overtuigd eigenaar te zijn van de software die ze hebben laten ontwikkelen. U bepaalt tenslotte wat er wordt gebouwd, u betaalt de opdrachtnemer of werknemer voor de ontwikkeling en wordt daarmee eigenaar van de ontwikkelde software. Toch? De realiteit is helaas anders.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Ondernemer en adviseur in gesprek over software

Auteursrechten software

De hoofdregel is dat de maker van het werk auteursrechthebbende is. Hierop bestaan in de Auteurswet een aantal uitzonderingen, waarvan de verhouding tussen werkgever en werknemer een in de praktijk veel voorkomende uitzondering is. Wordt software in dienstverband gemaakt, dan wordt u als werkgever maker en dus als auteursrechthebbende aangemerkt. Het maken van de software moet dan wel (mede) binnen de arbeidstaak van de werknemer vallen. Ondanks deze wettelijke regeling is het aan te bevelen dat u een regeling in de arbeidsovereenkomst opneemt waarin het auteursrecht door de werknemer aan u als werkgever wordt opgedragen.

In de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ligt het auteursrecht op software bij de opdrachtnemer als softwaremaker. Dat de opdrachtgever de volledige ontwikkelkosten draagt of dat de software maatwerk is, doet hier niets aan af. Zonder nadere afspraken blijven de auteursrechten bij de opdrachtnemer.

Gebruiksrecht software

Wat als blijkt dat de opdrachtgever niet de auteursrechthebbende is op de software? In voorkomend geval komt u als opdrachtgever slechts een gebruiksrecht toe met betrekking tot de door opdrachtnemer ontwikkelde en geleverde software. Wat dat gebruiksrecht precies omvat, hangt af van het doel van de software en wat er zoal tijdens het offertetraject is afgesproken. Maar zelden staat dit gebruiksrecht toe dat u de software naar eigen wens mag uitbreiden en/of aanpassen. In de praktijk zit u dus voor iedere uitbreiding of aanpassing vast aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer bepaalt het tarief voor deze werkzaamheden, waardoor de kosten snel kunnen oplopen.

Overdracht eigendom

Hoe kan u als ondernemer en opdrachtgever alsnog het auteursrecht in handen krijgen en de auteursrechthebbende worden? De opdrachtnemer (de feitelijk auteursrechthebbende) kan ervoor kiezen om het auteursrecht op de software aan u over te dragen. U wordt hiermee de nieuwe en enig auteursrechthebbende op de software. De opdrachtnemer verliest hierdoor zijn rechten en kan de software dus niet langer gebruiken. Auteursrechten moeten op basis van de Auteurswet worden overgedragen middels een daartoe bestemde akte. Een akte is een schriftelijk of elektronisch document dat (elektronisch) ondertekend is door de partij die zijn auteursrechten overdraagt. Het is hierbij niet nodig dat de verkrijgende partij de akte ondertekent.

Laat u adviseren

Laat u adviseren door een jurist gespecialiseerd op het gebied van ICT-recht (waaronder intellectueel eigendom). Hij kan u helpen bij het maken van goede contractuele afspraken en overdrachtsaktes. Zo kunt u controleren of de auteursrechten daadwerkelijk bij u liggen. Ook kan hij onderzoeken welke auteursrechtelijke afspraken in beginsel gemaakt moeten worden op het gebied van intellectueel eigendom met bijvoorbeeld toeleveranciers, partners, afnemers en medewerkers.

Meer informatie

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u ondersteuning en/of advies op het gebied van ICT- en privacyrecht? Dan kunt u contact opnemen met Niels Ista, jurist ICT- en privacyrecht, via telefoonnummer 0165-531330 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u ondersteuning en/of advies? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
0165-531330
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu