Adoptiekind en vererving

27 september 2023
Artikel

Laatst werd mij de vraag gesteld: “Erft mijn adoptiekind als ik kom te overlijden?” Ik was verbaasd over die vraag, omdat ik ervan uitging dat het voor zich spreekt dat het adoptiekind wettelijk erfgenaam is. Ik licht de wet- en regelgeving ter verduidelijking graag toe.   

Portretfoto van Linda Pijpers
Neem contact op met:
Linda Pijpers Estate planner en jurist personen- en familierecht
Ouders met adoptiekind

Familierechtelijke betrekkingen

Artikel 197 van boek 1 burgerlijk wetboek regelt de familierechtelijke betrekking oftewel de afstamming. Een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten staan in familierechtelijke betrekking tot elkaar. Voor een adoptiekind zijn de rechtsgevolgen in artikel 229 van boek 1 burgerlijk wetboek geregeld. Door adoptie komen de geadopteerde, de adoptieouders en hun bloedverwanten in  familierechtelijke betrekking tot elkaar. Tegelijkertijd houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde, zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten op te bestaan.

Adoptie en voogdij

Door de adoptie is dus een familierechtelijke betrekking ontstaan tussen de adoptieouder en het adoptiekind. Dit betekent dat hij of zij uw wettelijke afstammeling is en daarom erft uw adoptiekind van u. Dit gebeurt onder gelijke rechten als een afstammeling bedoeld in artikel 197. Ook fiscaal bekeken.

Omdat door de adoptie een familierechtelijke betrekking is ontstaan, is tevens het gezag over uw adoptiekind geregeld. U kunt daarom ook de voogdij voor uw adoptiekind regelen wanneer u zou komen te overlijden, terwijl hij of zij nog geen 18 jaar oud is en er geen andere ouder is die op dat moment het gezag over uw adoptiekind heeft. Voogdij kunt u bij testament regelen maar ook door een aantekening in het gezagsregister van de rechtbank.

Pleegkind

Een adoptiekind is uiteraard niet te verwarren met een pleegkind. Door adoptie wordt de familierechtelijke betrekking met de oorspronkelijke ouders verbroken, terwijl dat bij een pleegkind niet het geval is. Wilt u dat uw pleegkind van u erft? Dan dient u hem of haar daarom tot erfgenaam te benoemen in uw testament. Afhankelijk van de tijd dat het pleegkind onafgebroken door de pleegouder is opgevoed en verzorgd, gelden dezelfde fiscale regelingen als bij een kind dat in familierechtelijke betrekking tot de pleegouder staat. Dit is een tarief voor de erfbelasting van 10-20% in plaats van een tarief van 30-40% en een vrijstelling van € 22.918 in plaats van een vrijstelling van € 2.418.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over afstamming en vererving? Neem dan contact op met Linda Pijpers, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0485-561325 of stuur Linda een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Linda
Portretfoto van Linda Pijpers
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0485-561325
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu