Werken bij ABAB

Assuranceopdrachten binnen het YPP

In 2017 zijn de eindtermen voor de opleidingen in accountancy aangepast. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft het aantal controle-uren van de praktijkopleiding stevig verhoogd. De SRA meldde toen al dat veel kantoren de vereiste uren niet kunnen bieden. Bij ABAB vonden we een oplossing. Onze trainees ronden de assuranceopdrachten binnen twee weken doeltreffend af.

Ondersteuning bij de opleiding

Bij ABAB komen trainees in het Young Professional Program (YPP), een opleidingstraject waarmee we trainees volledig ondersteunen tijdens hun opleiding. De groep bestaat uit zo’n zestig mensen die op weg zijn om hun AA-titel te behalen. Sommigen volgen nog de “oude” AA-variant maar de meesten volgen de mkb-variant.

Young Professional Program

Assuranceopdrachten in het opleidingsprogramma

Chantal van Bussel is senior medewerker vaktechniek bij ABAB en nauw betrokken bij het opleidingsprogramma. Chantal is naast haar werk bij ABAB ook werkzaam als docent bij Universiteit Nyenrode en geaccrediteerd docent voor de SRA. Ze vertelt hoe de praktijkopleiding is ingericht: “Om te voldoen aan de eisen, moet je als trainee minimaal 50 uur per praktijkopleidingsjaar besteden aan assuranceopdrachten, verdeeld over minimaal 2 opdrachten per jaar, voor werkelijk bestaande klanten. Dat mogen dus geen verzonnen of reeds afgehandelde opdrachten zijn. Voorafgaand hieraan volg je per opdracht één begeleidingsdag waarin theorie en de aanpak van de opdracht behandeld wordt en achteraf heb je opnieuw één dag om je opdracht te bespreken en te sparren met mede-trainees.”

Young Professional Program

Samen aan de slag

De trainees komen regelmatig bijeen, met de collega’s die in dezelfde fase van de opleiding zitten. Ze gaan samen direct fanatiek aan de slag: bespreken opdrachten, voeren discussie en krijgen uitleg van Chantal of Dirk van der Bij, docent en voorzitter van het SRA stagebureau.

Om te voldoen aan de praktijkopleidingseisen, moet elke trainee dus, verdeeld over 3 jaar, minimaal 150 uur en 6  assuranceopdrachten afronden. Maar de verschillende opdrachten en begeleidingsdagen worden in veel gevallen verspreid door het jaar uitgevoerd en gevolgd. Voor sommige studenten zitten er maanden van tijd  tussen de stofbehandeling, het maken van de opdracht en de behandeling ervan. “Dat is niet handig”, vindt Chantal. “Daarom hebben wij ervoor gekozen om onze trainees een blok aan te bieden van twee weken. In die twee weken kunnen we ons volledig concentreren op de assuranceopdrachten. We behandelen de theorie, passen die in werkgroepen direct toe op de praktijk en blikken vervolgens gezamenlijk terug.”

Young Professional Program

Leren van elkaar

Het succes van deze aanpak blijkt wel uit het enthousiasme van de trainees. Ze dineren en overnachten deze week in hetzelfde hotel. Dat biedt de kans om elkaar als groep ook buiten het werk en de studie om wat beter te leren kennen.

Tijdens een van de bijeenkomsten gaan zij in groepjes aan de slag met de opdrachten, geven ze korte presentaties aan elkaar en krijgen ze waar nodig begeleiding van de accountant die betrokken is bij de opdracht en vakdocenten. Britt van der Zanden, assistent-accountant, vertelt: “Het is fijn om samen met anderen de opleiding te volgen en binnen ABAB is het gewoon heel goed geregeld. Natuurlijk is het soms lastig te plannen of is er soms onduidelijkheid over opdrachten. Maar juist dan is het prettig dat je er niet alleen voor staat. Tijdens de opleidingsdagen is het heel gezellig, je wisselt ervaringen uit en zo leer je weer van elkaar!”