Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) helpt faillissementen voorkomen

15 januari 2023
Artikel

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Let wel op: u moet tijdig inzien dat een herstructurering nodig is.

WHOA helpt faillissementen voorkomen

Voorkomen faillissement, de WHOA biedt uitkomst

Tot nu was er in Nederland geen nuttig instrument om schulden te herstructureren. De surseance van betaling werkte niet en vormde vrijwel altijd de opmaat naar faillissement. Na faillissement werd er een doorstart gemaakt zonder de oude schulden en wellicht ook met een forse inkrimping van het personeelsbestand. Het faillissement is daar niet voor bedoeld. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voorziet in deze herstructureringsbehoefte en is bedoeld voor ondernemingen die vanwege de schuldenlast failliet dreigen te raken, maar duidelijk beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten.

Hoe werkt de WHOA?

De crediteuren van uw onderneming worden in klassen ingedeeld. Per klasse wordt een aanbod gedaan voor betaling van een deel van de vorderingen. Als voldoende crediteuren bereid zijn het aanbod te aanvaarden, controleert de rechtbank het akkoord. Bij goedkeuring wordt het akkoord dan bekrachtigd (gehomologeerd). Het gevolg daarvan is dat het akkoord voor alle crediteuren bindend is. Het grote voordeel van de Wet homologatie onderhands akkoord is dat er geen faillissement wordt uitgesproken met alle negatieve gevolgen van dien.

Wat zijn de valkuilen bij de WHOA?

Het bereiken van een onderhands akkoord en de homologatie daarvan kosten veel tijd. Die tijd moet er wel zijn. Met andere woorden: u moet voldoende liquide middelen voorhanden hebben om het proces succesvol af te kunnen ronden. Ook de bank (als financier) kan roet in het eten gooien door het proces niet af te wachten. En dat is nog niet alles. U moet de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. U moet minimaal twee namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen in het verzoek opnemen. Ook neemt u de offertes op voor de kosten verbonden aan de benoeming van de herstructureringsdeskundige. De kosten van een dergelijke deskundige kunnen aanzienlijk oplopen. 

Wij hebben voor u het gratis stappenplan WHOA-traject ontwikkeld met een duidelijke uitleg van het traject, van voorbereiding tot formalisatie. 

Is de WHOA succesvol?

Uit de praktijk moet blijken hoe succesvol de WHOA is. De verwachting is dat de Wet homologatie onderhands akkoord voor de kleinere tot middelgrote mkb-ondernemingen matig effectief zal zijn vanwege de forse kosten die het voorbereiden van het akkoord en de aangestelde herstructureringsdeskundige met zich meebrengen.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de Wet homologatie onderhands akkoord en het voorkomen van een faillissement? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Bekijk alle artikelen over de WHOA. 

Wilt u meer weten over de WHOA? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John
Download whitepaper icoon

Stappenplan WHOA-traject

Met de WHOA van uw schulden af
Download het whitepaper
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu