Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor u?

22 januari 2024
Artikel

1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Veel bestaande regels over de leefomgeving worden samengevoegd in deze wet. Het doel van de nieuwe wet is om regels overzichtelijker én eenvoudiger te maken.

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Invoering Omgevingswet 2024

De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat het ook voor ondernemers makkelijker wordt om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen en sneller een vergunning te verkrijgen. Het invoeren van de Omgevingswet brengt een grote hervorming met zich mee binnen het ruimtelijk ordeningsrecht. In dit artikel leest u daar meer over.

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Een van de belangrijkste kenmerken van de Omgevingswet is de overstap naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Voorheen waren er verschillende wetten en regels voor bijvoorbeeld bouwen, milieu, water en ruimtelijke ordening. Het doel van de Omgevingswet is om deze aspecten te groeperen, waardoor u als ondernemer te maken krijgt met één overkoepelend kader. Dit moet de samenhang tussen verschillende activiteiten en belangen verbeteren.

Wanneer krijgt u te maken met de Omgevingswet?

De Omgevingswet is van toepassing als er ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan een bouwactiviteit en de uitvoering ervan. In de Omgevingswet zijn bijvoorbeeld kwaliteitseisen voor de bouw opgelegd. De Omgevingswet is ook van toepassing wanneer u een plan wilt realiseren dat nu niet mogelijk is op basis van het lokale beleid. Onder de Omgevingswet is het belangrijk om na te gaan of er lokale regels op u van toepassing zijn.

Omgevingsplan

Voorheen hadden gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de omgevingswet stellen gemeenten één omgevingsplan op voor de hele gemeente, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Het omgevingsplan biedt meer flexibiliteit en maatwerk, waardoor u beter kunt inspelen op lokale omstandigheden.

Participatie en communicatie

Een belangrijk aspect van de Omgevingswet is de nadruk op participatie en communicatie. De overheid moedigt ondernemers aan om in een vroeg stadium belanghebbenden te betrekken bij hun plannen. Dit betekent meer overleg met omwonenden, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Dit kost meer tijd en inspanning, maar biedt ook de kans om draagvlak te creëren en potentiële weerstand te beperken.

Digitalisering

De Omgevingswet gaat hand in hand met een ambitieuze digitaliseringsagenda. Waar tot nog toe veel zaken op papier geregeld werden, gebeurt dit met de nieuwe Omgevingswet steeds vaker digitaal . Voornamelijk bij vergunningaanvragen, meldingen en het raadplegen van regelgeving. Dit vermindert de administratieve lasten. Het is hierbij wel belangrijk dat u als ondernemer met de digitale systemen uit de voeten kunt.

Vergunningvrij bouwen en ontwikkelen

Een positief punt voor ondernemers is de uitbreiding van vergunningvrije activiteiten in de Omgevingswet. Dit kan de doorlooptijd van projecten verkorten en uw flexibiliteit vergroten. Overigens blijft uw huidige vergunning na 1 januari 2024 gewoon geldig. Regels voor het verlenen van een vergunning zijn straks onder de Omgevingswet landelijk vastgelegd. Naast de landelijke regels gaan er ook lokale regels gelden.

Meer weten?

De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee voor ondernemers. Wilt u er meer over weten? Neem contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via telefoonnummer 013-5915143 of stuur Britt een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu