Voorwaarden partnervrijstelling erfbelasting

9 januari 2024
Artikel

Als partners voor de erfbelasting kunt u gebruikmaken van de partnervrijstelling. De vrijstelling bedraagt maximaal € 795.156 (in 2024) en is aan enkele voorwaarden verbonden.

Portretfoto van Louise van der Doelen
Neem contact op met:
Louise van der Doelen Estate planner en fiscalist
Partner berekent partnervrijstelling erfbelasting

Voorwaarden partnervrijstelling

De partnervrijstelling geldt voor gehuwden en geregistreerd partners. Ook samenwonenden kunnen in aanmerking komen voor de partnervrijstelling. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • Beide partners zijn meerderjarig;
  • Staan op hetzelfde woonadres ingeschreven;
  • Er is een zorgverplichting vastgelegd in een notarieel samenlevingsovereenkomst (of beide partners staan minimaal vijf jaar ingeschreven op hetzelfde woonadres);
  • De partners zijn geen bloedverwant in de rechte lijn;
  • Er is geen andere persoon die voor de erfbelasting al partner is;
  • De langstlevende partner voldoet minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden aan bovengenoemde voorwaarden.

Let op: het partnerbegrip voor de erfbelasting komt niet overeen met het partnerbegrip voor de inkomstenbelasting.

Uitzondering: Opname in een verpleeghuis of kliniek

Woonden partners eerder samen, maar staan zij tegen hun wil in niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Bijvoorbeeld door opname van één van beiden in een verpleeghuis of een kliniek? Dan blijven zij partners voor de erfbelasting.

Partnervrijstelling geldt voor één partner

De partnervrijstelling geldt voor één partner. Woont een broer in bij een gehuwde zus die erfgenaam is en komt deze broer te overlijden? Dan kan de zus geen beroep doen op de partnervrijstelling. De zus is namelijk getrouwd en heeft dus zelf al een partner in het kader van de erfbelasting.

Ook als meerdere familieleden samenwonen (bijvoorbeeld ongehuwde broers en zusters), speelt het partnerschap een belangrijke rol. Het is belangrijk de juiste persoon aan te merken als partner voor de erfbelasting. Een specialist kan u helpen de juiste keuze te maken.

Vermindering partnervrijstelling door pensioen of lijfrente

Indien een recht op pensioen of lijfrente door overlijden van de partner wordt verkregen dan heeft dit invloed op de hoogte van de partnervrijstelling. De partnervrijstelling wordt namelijk verminderd met de helft van de waarde van de toekomstige aanspraken op de uitkering. Dit wordt ook wel pensioenimputatie genoemd. De partnervrijstelling kan echter nooit lager worden dan het gestelde minimum van € 205.420 (in 2024).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de partnervrijstelling erfbelasting? Neem contact op met Louise van der Doelen, estate planner bij ABAB Legal, via telefoonnummer 073-6465433 of stuur Louise een e-mail.

Wilt u meer weten over de partnervrijstelling erfbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Louise
Whitepaper downloaden

Schenken in 2024

Download het whitepaper
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu