Voldoen uw statuten bij het wegvallen van een bestuurder?

4 december 2022
Artikel

Heeft u bepaald wat te doen als u of een bestuurder tijdelijk of definitief wegvalt in uw onderneming? Dit kan namelijk de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Een regeling hierover in de statuten is vaak niet voldoende. Wij zetten de diverse mogelijkheden om concreet invulling te geven aan dit thema op een rij. Zo voorkomt u een bestuursvacuüm.      

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
Statuten

Eenhoofdig of meervoudig bestuur

Is er sprake van twee of meer bestuurders? Dan is de continuïteit over het algemeen vaak beter gewaarborgd. Hierbij is van belang of de bestuurders zelfstandig of gezamenlijk bevoegd zijn. Vaak staan in de statuten (bijzondere) besluiten genoemd, waar een grotere meerderheid voor nodig is. Het is raadzaam na te gaan of u of de andere bestuurder in die situaties bij een onvolledig bestuur nog rechtsgeldig besluiten kunt nemen.

Volmacht of levenstestament

Als bestuurder kunt u een volmacht afgeven, al dan niet in de vorm van een levenstestament. De volmacht moet voldoende concreet zijn. Voor welk doel wordt de volmacht afgegeven? Daarnaast kan het ook van belang zijn, te voorzien in controle. Wie beoordeelt of de gevolmachtigde zich houdt aan de door hem/haar opgedragen taak?  

Benoeming opvolgend bestuurder

In een jaarlijkse vergadering kan worden bepaald, wie in geval van calamiteiten de (tijdelijk) opvolgend bestuurder is. Hiermee geeft u nadere invulling aan de regeling in de statuten. Het is verstandig na te gaan of de statuten dit mogelijk maken. Is dit zo en geeft u er invulling aan? Zorg dan dat het jaarlijks opnieuw op de agenda staat. Op die manier blijft de regeling voldoende actueel.  

Certificering aandelen

Bij een bv kan gekozen worden voor het certificeren van de aandelen. Hierbij worden de aandelen in de bv overgedragen ten titel van beheer aan een daarvoor op te richten stichting administratiekantoor (Stak). Dit heeft tot gevolg, dat het stemrecht wordt uitgeoefend in de Stak, terwijl het dividend toekomt aan de certificaathouder(s). Vooral bij (familie)bedrijfsoverdrachten is dat een instrument om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is. Vaak is het bestuur van de Stak gelijk aan dat van de bv. Ook hier kan in de statuten of bij besluit bepaald worden, wie opvolgend bestuurder is/wordt als de bestuurder tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn/haar functie uit te oefenen. Naast de belanghebbenden (vanuit het bedrijf en/of de familie) kunnen derden worden aangewezen om daarin een rol te vervullen. In lastige tijden kan dat de gewenste balans brengen.

Controleer uw statuten

Controleer of uw statuten voorzien in een ‘ontstentenis- en beletregeling’. Dat zijn juridische termen, die toezien op de situatie, dat een of meer bestuurders tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun functie uit te oefenen. Op 1 juli jl. zijn een aantal nieuwe regels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, die dit voorschrijven. Overgangsrecht bepaalt, dat u deze aanpassing moet doen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Heeft u een statutaire belet-en ontstentenisregeling? Check dan of aanvullende acties nodig zijn om deze voor uw situatie voldoende concreet te maken.

Meer informatie of advies?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de belet-en ontstentenisregeling? Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht en mediator, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over de belet-en ontstentenisregeling? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu