UBO-register niet meer openbaar: wat betekent dit voor u?

24 november 2022
Artikel

Onlangs oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het UBO-register in haar huidige vorm de grondrechten en privacy van burgers ernstig aantast. Met name het feit dat bepaalde persoonsgegevens door eenieder mogen worden ingezien in het openbare register speelde hierbij een cruciale rol. Wat houdt deze uitspraak voor u in?

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
slot toegang UBO-register

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een Europese database. Het register volgt uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn en moet financieel-economische criminaliteit tegengaan, zoals het witwassen van geld, belastingontduiking en fraude. Met het UBO-register wordt inzichtelijk gemaakt welke personen eigenaar zijn van een bedrijf en daar zeggenschap over hebben. Toch is er vanaf dag één al een groot nadeel: het UBO-register is voor een gedeelte openbaar en is om die reden door eenieder te raadplegen. Hierdoor is het vrij eenvoudig om bij familieleden, vrienden en bekenden na te gaan welke belangen zij bezitten in bepaalde bedrijven.

Belangenorganisatie: Privacy First

Enige tijd geleden startte Stichting Privacy een kort geding waarbij het de rechter verzocht het UBO-register tijdelijk buitenwerking te stellen. Ook verzochten zij het Gerechtshof Den Haag om prejudiciële vragen over het UBO-register te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Echter, op beide verzoeken werd Stichting Privacy in het ongelijk gesteld. Ook in hoger beroep werden zij wederom in het ongelijk gesteld. Oordeel: De rechters stelden dat het 'niet aannemelijk is' dat het UBO-register voor grote schade zou zorgen bij bedrijven. Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu alsnog anders. Naar aanleiding van een in Luxemburg aangespannen rechtszaak, zetten zij een streep door het openbare karakter van het UBO-register. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het openbaar maken van de informatie van UBO’s een ernstige aantasting is van de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Bovendien worden de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen van een eventueel misbruik van hun persoonsgegevens nog verergerd doordat deze gegevens, wanneer zij eenmaal ter beschikking van het grote publiek zijn gesteld, niet alleen vrijelijk kunnen worden geraadpleegd, maar ook kunnen worden opgeslagen en verspreid.

Wat betekent dit voor u?

Uit een Kamerbrief van voormalig Minister Kaag blijkt dat het UBO-register tot nader bericht niet meer openbaar geraadpleegd kan worden. Kortom, het UBO-register gaat daarmee voorlopig op slot. Toch moet u opletten: dit betekent vooralsnog niet dat de verplichting voor bedrijven om de UBO's te registreren ook komt te vervallen. Daarnaast is het nog onduidelijk wat de uitspraak inhoudt voor het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarop al sinds jaar en dag om grotendeels dezelfde redenen kritiek is. In het handelsregister staan namelijk ook vele adresgegevens van ondernemers opgenomen.

Wat kan ABAB Legal voor u betekenen?

Wilt u meer informatie over het UBO-register of heeft u een vraag naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie? De juristen van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ondernemings- en privacyrecht en kunnen u bijstaan bij allerhande vraagstukken in dit kader. Neem contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over het UBO-register? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
0165-531330