PAS-melders wel of niet opgelet?

8 mei 2024
Artikel

De hoogste bestuursrechter oordeelde op 29 mei 2019 dat ondernemers die hun activiteit meldde op basis van de PAS-regeling, toch geen toestemming hadden voor het uitvoeren van de activiteit die zij gemeld hebben. Sindsdien is een aanpak ontwikkeld waarmee de PAS-meldingen gelegaliseerd moeten worden. Toch wachten nog ongeveer 1.856 ondernemers op een oplossing. 

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Werkoverleg

Mogelijke oplossingen

Er zijn inmiddels verschillende mogelijkheden voor een passende oplossing in beeld gebracht. Het uitgangspunt blijft om een PAS-melding te legaliseren. Het legaliseren is echter enkel mogelijk in gebied waar de natuur extra depositie toelaat. Dit is in slechts een beperkt aantal gebieden mogelijk. Een andere mogelijkheid is om de gemelde activiteit zodanig aan te passen dat de stikstofdepositie wordt teruggebracht tot het niveau van de laatst verleende toestemming. Een andere mogelijkheid voor ondernemers is het extern salderen met stikstof welke vrijkomt bij vrijwillige beëindigingsregelingen zoals de LBV-regeling of de LBV+. 

Schadevergoeding 

Wanneer deze mogelijkheden voor u als ondernemer niet passend zijn, kunt u de Staat verzoeken om uw schade te vergoeden. Bij een inhoudelijk verzoek tot schadevergoeding, dienen een aantal zaken onderbouwd te worden. Zo is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol verzoek tot schadevergoeding dat sprake moet zijn van een onrechtmatige handeling. Inmiddels is vastgesteld dat het PAS onrechtmatig is en dat de Staat hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Vervolgens is het van belang dat u kunt aantonen dat u als gevolg van de PAS-regelgeving schade heeft geleden. Ook moet u kunnen aantonen waar uw schade uit bestaat. Concreet gezien zult u de schade moeten kunnen aantonen aan de hand van feitelijke gegevens.  

Termijnen 

De wet bepaalt dat wanneer u (in dit geval) de Staat aansprakelijk wil stellen voor de schade die u heeft geleden, u dit binnen vijf jaar moet doen. De uitspraak waarin is bepaald dat de vrijstelling voor PAS-melders is komen te vervallen is van 29 mei 2019. Dat betekent dat de aansprakelijk stelling aanvankelijk uiterlijk 29 mei 2024 gemeld zou moeten zijn. De minister heeft op 26 april laten weten dat vanwege de specifieke omstandigheden het niet redelijk zou zijn om deze termijn te hanteren. Als gevolg hiervan, hoeft het verzoek om schadevergoeding niet meer uiterlijk 29 mei 2024 gedaan te worden, maar kan dit tot 1 juni 2029 gedaan worden. 

Let op, deze uitbreiding van de termijn geldt alleen voor PAS-melders die hun schade kunnen voorleggen aan het Schadeloket. U kunt uw schade voorleggen aan het Schadeloket als de PAS-melding is gedaan tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019. Het gaat dan om activiteiten die in deze periode in het geheel zijn afgemaakt, niet helemaal zijn afgemaakt, maar waar wel aan begonnen is of voor activiteiten die nog niet zijn uitgevoerd, maar waar wel belangrijke investeringen voor zijn gedaan. 

Het is echter de vraag of het verstandig is om gebruik te maken van de verlengde termijn. De termijn om een vordering in te kunnen stellen is wettelijk bepaald op 5 vijf jaar. De praktijk zal moeten uitwijzen of de verlengde termijn bij  een eventuele toekomstige procedure in het heetst van de strijd overeind blijft. Het gevolg kan zijn dat uw vordering tegen die tijd is verjaard met alle gevolgen van dien. Gebruik van de verlengde termijn neemt een risico met zich mee. 

Om geen risico te lopen, kunt u voor 29 mei 2024 uw vordering stuiten, zodat uw vordering niet verjaart. Let dus goed op dat u ervoor zorgt om de vordering voor 29 mei 2024 te stuiten. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de PAS-regeling?  Neem contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via telefoonnummer 013-5915143 of stuur Britt een e-mail.

Wilt u meer weten over de PAS-regeling? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu