Ontwikkelingen Lbv en Lbv-plus-regeling

28 juni 2024
Artikel

De overheid heeft twee landelijke beëindigingsregelingen in het leven geroepen om reductie van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland te behalen. 

Profielfoto Anita van Bavel
Neem contact op met:
Anita van Bavel Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Boer in weide

Verlenging Lbv-plus

De termijn om een aanvraag in te dienen voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verlengd tot en met 20 december 2024. Ondernemers die als piekbelaster aangemerkt worden, moeten immers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de toekomst van hun bedrijf. Naast het beëindigen van hun bedrijf, zouden ze ook kunnen kiezen voor innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Het is de bedoeling dat deze regelingen in de loop van 2024 gepubliceerd en mogelijk ook opengesteld worden. Op het moment dat de inhoud van de regelingen bekend is, zijn ondernemers pas echt in staat een keuze te maken. Om deze reden is de aanmeldperiode voor de Lbv-plus-regeling verlengd.

Budgetverhoging

Het totaal aangevraagde subsidiebedrag voor beide regelingen heeft de subsidieplafonds zoals die golden, ruimschoots overtroffen. Inmiddels heeft minister Van der Wal de subsidieplafonds verhoogd en zijn er bij de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) geen sectorale subsidieplafonds meer. Of de overheid nu alle aanvragen kan honoreren is nog niet zeker. 

Wel of geen rangschikking?

Ondernemers die zich opgegeven hebben voor de Lbv, hebben nog altijd geen beslissing ontvangen. RVO streeft er naar om alle aanvragen uiterlijk 1 juni 2024 te beoordelen. Op het moment dat blijkt dat er toch niet genoeg budget is voor alle aanvragen, rangschikken zij de Lbv-aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, op basis van kostenefficiëntie.

Mestafvoer versus ontheffing

Het is mogelijk om ontheffing te vragen voor de sloop van een deel van de gebouwen. Stel, een ondernemer wenst om te schakelen naar akkerbouw. Het zou zonde zijn om de aanwezige mestsilo te slopen. Onder bepaalde omstandigheden kan de overheid een ontheffing verlenen voor de sloop van deze mestsilo. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet alle verpompbare dierlijke mest binnen twaalf maanden na het ondertekenen van de overeenkomst afgevoerd zijn. RVO heeft inmiddels laten weten dat óók de mest in een mestsilo waarvoor ontheffing verkregen is, tijdig afgevoerd moet zijn. 

Leeftijd stal

Om het waardeverlies van de stallen te kunnen bepalen is van belang dat:

  • alle landbouwhuisdieren afgevoerd zijn;
  • alle verpompbare dierlijke mest afgevoerd is;
  • aan RVO verzocht is om de productierechten of een gedeelte ervan door te halen. 

Vanwege de overspannen mestmarkt zouden ondernemers de mest graag langer in de mestopslag houden. Inmiddels is duidelijk dat aan  de hiervoor vermelde vereisten voldaan moet zijn, alvorens de leeftijd van de stallen bepaald kan worden.  

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u weten wat de ontwikkelingen Lbv en Lbv-plus-regeling voor uw situatie betekenen? Neem dan contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bedrijfsrecht via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Anita
Profielfoto Anita van Bavel
Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Bel
013-4647177
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu