Ondernemingsstructuur: redenen voor herstructurering

21 december 2022
Artikel

Waarom ziet uw ondernemingsstructuur eruit zoals deze eruit ziet? Waarschijnlijk geen vraag die u zich dagelijks stelt. Die structuur was immers de beste optie toen u hier voor koos bij oprichting of overname, maar is dat nog steeds het geval? Er bestaan verschillende redenen om de structuur van een onderneming te herzien.

Portretfoto van Jorrit Morra
Neem contact op met:
Jorrit Morra Jurist ondernemingsrecht
Man en vrouw in gesprek op de werkvloer

Redenen herstructurering onderneming

Is er sprake van een van onderstaande situaties of heeft u plannen die daartoe leiden? Kijk dan nog eens kritisch naar uw structuur.

Tijdsverloop

Een onderneming is een dynamisch geheel, de structuur is dat helaas niet. In de praktijk zien we nogal eens bv-structuren die tot stand zijn gekomen vóór 2012 en sindsdien niet meer zijn geactualiseerd. Geen ramp, maar wellicht laat u kansen liggen die de flexibilisering van het bv-recht sindsdien biedt. Het kan ook zijn dat u simpelweg niet meer gedacht heeft aan het actualiseren van de structuur, terwijl de onderneming sinds die tijd is gegroeid (of gekrompen), de activiteiten zijn gewijzigd of u bent gaan samenwerken met anderen. 

Verkoop

Een herstructurering kan ook gebruikt worden om de structuur voor te bereiden op een gehele of gedeeltelijke verkoop van de onderneming. Ook wel het verkoopklaar maken van de onderneming. Als bijvoorbeeld slechts een deel van de activiteiten overgenomen kan worden, is het wellicht fiscaal voordelig om een bv aan te houden. Het kan ook zijn dat onroerend goed moet achterblijven in de structuur.

Fiscale kansen

Als de winsten vanuit de onderneming toenemen, kan het voordelig zijn om over te stappen naar een bv of om de huidige structuur te optimaliseren vanuit fiscaal perspectief. 

Medewerkersparticipatie

Personeel binden is belangrijk en kan op verschillende manieren. Een daarvan is de medewerkersparticipatie. Vaak moet een structuur voorbereid worden op een dergelijke situatie. Zo kan het wenselijk zijn om vermogen uit te splitsen over verschillende entiteiten of om een stichting op te richten om zeggenschaps- en winstrechten te splitsen.

Kinderen

In familiebedrijven kan het op enig moment uw wens zijn om de kinderen te laten toetreden, al dan niet via een eigen bv. Dit kan, eventueel stapsgewijs, op verschillende manieren. De structuur moet dan wel aansluiten bij deze wens. Veel ouders kiezen ervoor hun kinderen al wel winstrechten te geven, maar nog geen zeggenschapsrechten. 

Behoefte aan vereenvoudiging

Hoewel vaak gezegd wordt ‘één bv, is géén bv’, is meer niet altijd beter. Een te uitgebreide structuur kan leiden tot een gebrek aan overzicht. Daarnaast betekent een grote structuur meer administratieve kosten. Elke bv heeft in beginsel namelijk een plicht om een jaarrekening op te stellen en te publiceren. 

Aansprakelijkheid en risico’s

Om uw aansprakelijkheid te beperken, kan het wenselijk zijn om een structuur uit te breiden. Bijvoorbeeld omdat u een idee heeft voor een nieuwe activiteit, maar de risico’s bij opstart hiervan niet wilt afwentelen op de bestaande activiteit. Het afscheiden van de verschillende activiteiten, en daarmee ook de risico’s, kan uw aansprakelijkheid in het geval van een onverhoopt faillissement beperken, zonder dat u uw idee moet laten schieten. 

Een ander voorbeeld: u gaat van huren naar een bedrijfspand in eigendom. Het kan dan wenselijk zijn om het bedrijfspand onder te brengen in een afzonderlijke ‘onroerend goed bv’. Let er wel op dat de beperking van aansprakelijkheid niet onbegrensd is en dat u uw interne overeenkomsten op orde heeft.  

Maak een herstructureringsplan

Tijd om uw structuur onder de loep te nemen? Schets de mogelijkheden en maak een herstructureringsplan. Start op tijd, want bij herstructureringen komen vaak termijnen kijken, zowel juridisch, fiscaal als praktisch.

Meer weten?

Wilt u meer weten over herstructureren van uw ondernemingsstructuur? Neem contact op met Jorrit Morra, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Jorrit een e-mail.

Wilt u meer weten over herstructurering van uw ondernemingsstructuur? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jorrit
Portretfoto van Jorrit Morra
Jurist ondernemingsrecht
Bel
0165-531323
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu