Mag u een negatief verlofsaldo verrekenen?

21 februari 2022
Artikel

Uw medewerkers hebben recht op vakantiedagen, maar soms nemen ze er teveel op. Mag u teveel genoten vakantiedagen zonder overleg met uw werknemer verrekenen met het salaris?

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Laptop met vakantie afbeelding op het strand

Tijdens het dienstverband

De wet bepaalt in welke gevallen u vorderingen mag verrekenen met het loon tijdens dienstverband. Dat mag bijvoorbeeld als uw werknemer een schadevergoeding moet betalen, boetes heeft openstaan of teveel loon heeft ontvangen. Een vordering vanwege teveel genoten vakantiedagen is echter niet opgenomen in de wet. Verrekening mag dus niet, tenzij een contractuele bepaling dit wel toestaat. Vergeet dus niet een en ander in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Verrekening kan alleen plaatsvinden tot maximaal één tiende van het loon per maand. Ook moet uw werknemer altijd minstens het minimumloon ontvangen. Eventuele vorderingen kunt u dus enkel verhalen op het loon, dat uw werknemer ontvangt boven de minimumloongrens.

Na afloop van het dienstverband

De mogelijkheid tot verrekening aan het einde van het dienstverband is ruimer. Verrekening met loon is mogelijk, als dat loon niet onder de zogenaamde ‘beslagvrije voet’ valt. Dit betekent, dat u in ieder geval ongeveer 90% van de bijstandsnorm aan uw werknemer moet betalen, zodat uw werknemer in ieder geval die maand zijn vaste lasten kan betalen.

Door deze ruimere verrekeningsbevoegdheid kunnen u en uw werknemer ook contractueel afspreken, dat u teveel genoten vakantiedagen terugbetaalt of verrekent bij het einde van het dienstverband

Maar wat als u geen contractuele verrekeningsmogelijkheid heeft? 

Die kwestie kwam onder meer aan de orde in een  uitspraak van 18 oktober 2021 van de rechtbank Midden-Nederland.

De rode draad is dat u verantwoordelijk bent voor het ontstaan van een hoog negatief verlofsaldo, juist bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst. U mag er niet vanuit gaan dat dit in de loop van een volgend jaar wordt hersteld door onbetaald extra uren te werken (het ‘tijd-voor-tijd’ systeem). Het negatieve saldo mag niet zo hoog oplopen, dat dit niet meer tijdens het dienstverband door uw werknemer kan worden ingehaald met het gevolg dat u een (te) groot bedrag met het salaris moet verrekenen. Uiteraard heeft uw werknemer ook een eigen verantwoordelijk hierin.

In een arbeidsrelatie, waarin uw werknemer te snel te weinig uren werkt en waarin prikkels ontbreken om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan, is dit vooral de verantwoordelijkheid van u als werkgever.

Informeren en vastleggen

U bent er dus bij gebaat werknemers regelmatig te informeren over hun tekort aan opgebouwde vakantiedagen. Daarnaast doet u er verstandig aan contractueel de verrekeningsmogelijkheid vast te leggen.

Meer informatie

Vragen over het verrekenen van te veel genoten vakantiedagen? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht,  via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan