Hoe beschermt u bedrijfsgeheimen?

24 november 2022
Artikel

Een bedrijfsgeheim is vertrouwelijke informatie van uw bedrijf. Werkt u aan een innovatief product en wilt u voorkomen dat anderen dit product namaken? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen helpt u hierbij.

Portretfoto van Niels Ista
Neem contact op met:
Niels Ista Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
privacy laptop

Wat houdt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) bewaakt de bescherming van uw niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. Dit kan voor zowel het onrechtmatig verkrijgen als het gebruiken of openbaar maken van die informatie. De wet geeft daarnaast aan wat een bedrijfsgeheim precies is, tegen welke vormen van inbreuk kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet.

Wanneer is uw informatie een bedrijfsgeheim?

De WBB stelt drie voorwaarden waar uw informatie aan moet voldoen om gekwalificeerd te worden als bedrijfsgeheim:

  1. Geheim: allereerst moet het gaan om informatie die geheim is. Hierover wordt het volgende gezegd: “In die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie”. Kortom, het moet dus om informatie gaan die niet gemakkelijk verkrijgbaar is voor  derden.
  2. Handelswaarde: ten tweede moet de informatie ‘handelswaarde’ te hebben om te kunnen kwalificeren als bedrijfsgeheim. Hierbij moet het om zowel feitelijke als potentiële handelswaarde kan gaan. Een bedrijfsgeheim heeft bijvoorbeeld handelswaarde wanneer het onrechtmatig verkrijgen daarvan schadelijk is voor u.
  3. Redelijke maatregelen: tot slot moet u ‘redelijke maatregelen’ hebben genomen om uw informatie vertrouwelijk te houden. Hiermee worden zowel contractuele als technische maatregelen bedoelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van geheimhoudingsclausules in handels- en arbeidscontracten.

Welke bescherming biedt de wet voor u?

De verkrijging van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer er sprake is van ‘onbevoegde toegang of toe-eigening’ van bijvoorbeeld documenten of bestanden waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid. De WWB biedt vervolgens verschillende mogelijkheden bij een inbreuk op uw bedrijfsgeheim. De rechter kan verschillende maatregelen bevelen tegen de persoon die uw bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen; zo kan hij of zij een verbod krijgen op de openbaarmaking van uw bedrijfsgeheim. Daarnaast kunt u ook een schadevergoeding eisen van de inbreukmaker.

Waarom niet kiezen voor een octrooi?

Octrooieren betekent publiceren. Om een octrooirecht aan te vragen, moet u uw uitvinding publiceren. Dit octrooi is vervolgens maximaal twintig jaar geldig, hierna is uw bedrijfsgeheim niet meer beschermd via het octrooi. Dit is dan ook gelijk het grootste verschil tussen een octrooi en de WBB: de WBB biedt bescherming zolang uw knowhow en bedrijfsinformatie geheim is.

Wat betekent dit voor u?

Het is van belang dat u binnen uw organisatie voldoende maatregelen treft ter bescherming van uw bedrijfsgeheim om deze binnen bescherming van de WBB te laten vallen. Hierbij kunt u denken aan het opnemen van geheimhoudingsclausules in handels- en arbeidscontracten, maar ook het nemen van organisatorische maatregelen. Denk hierbij aan het enkel verlenen van toegang tot bedrijfsgeheimen aan ‘key-figures’, en het nemen van ICT-technische maatregelen, zoals tweefactorverificatie en encryptie van bestanden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de WBB? Of wilt u hulp bij het treffen van maatregelen om uw bedrijfsgeheimen te beschermen? Wij helpen u graag. Neem contact op met Niels Ista, jurist ondernemingsrecht en ICT-recht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Niels een e-mail.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen? Wij helpen u graag verder!

E-mail Niels
Portretfoto van Niels Ista
Jurist ondernemingsrecht en ICT-recht
Bel
0165-531330