Aandeel in onverdeelde boedel? Let op uw aangifte inkomstenbelasting!

11 mei 2023
Artikel

Bent u erfgenaam of legataris? Let dan op bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ook als de boedel nog niet is verdeeld, moet u deze namelijk meenemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Met de nieuwe, tijdelijke regels in box-3 is dit behoorlijk complex, vooral als er sprake is van een legaat tegen inbreng.

Portretfoto van Louise van der Doelen
Neem contact op met:
Louise van der Doelen Estate planner en fiscalist
Erfenis van huis, auto en geld

Is er onlangs iemand overleden en u bent een van de erfgenamen of legatarissen* in de nalatenschap van deze persoon? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Ook als u nog niks heeft ontvangen. Wanneer de nalatenschap nog niet is verdeeld, dan heeft u namelijk een ‘aandeel in een onverdeelde boedel’. Dat aandeel moet u opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Verschillende bezittingen onverdeelde boedel apart opgeven

Het aandeel onverdeelde boedel bestaat vaak uit verschillende bezittingen. Door de tijdelijke, nieuwe wetgeving omtrent box 3 moet u bij uw aangifte elk soort bezitting op de juiste manier opgeven. Voor spaargeld, vastgoed, schulden et cetera gelden allemaal andere rentepercentages.

Voorbeeld 
Uw tante overleed in december 2022. U bent samen met uw neef en nicht erfgenaam. In de nalatenschap zijn een woning, banktegoeden, beleggingen en schulden aanwezig. Op peildatum 1 januari 2023 heeft u een aandeel in een onverdeelde boedel. U moet in uw aangifte inkomstenbelasting 2023 in box 3 van elke soort bezitting uw deel aangeven - in dit geval een derde deel. Door de verschillende percentages kan dit een complexe rekensom worden. 

Zo is het forfaitaire rendement waarover u belasting moet betalen over de woning hoger dan het forfaitaire rendement dat u mag aftrekken voor de schuld.

Legaat tegen inbreng

Nog lastiger wordt het als er sprake is van een legaat tegen inbreng. Een legaat tegen inbreng is een bepaling in een testament waarbij aan een persoon - de legataris - een specifiek goed wordt nagelaten, bijvoorbeeld een woning of een oldtimer. De legataris heeft de verplichting om de waarde van dit goed aan de nalatenschap te vergoeden. Dit zorgt ervoor dat de nalatenschap voldoende middelen heeft om schulden te betalen en de dat legatarissen eerlijk worden behandeld. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe dit in de aangifte moet worden opgenomen.

Voorbeeld 
In het bovenstaande voorbeeld heeft u de woning gelegateerd gekregen tegen inbreng van de waarde. Moet u dan in 2023 de gehele waarde van de woning in box 3 opgeven? Of moet u het legaat verrekenen met de te betalen schulden, waarvoor u de waarde van de woning gaat gebruiken? En welke bezittingen geeft u aan voor uw aandeel in de onverdeelde boedel (uw een derde deel)?

De tijdelijke regelgeving geeft hier geen duidelijk antwoord op. Het is daarom van belang dat u een expert mee laat kijken en denken met uw aangifte. Ondanks dat er nog veel onduidelijk en onlogisch is, kunnen wij u goed adviseren en het inhoudelijk gesprek hierover voeren met de Belastingdienst. Dat kan u een hoop geld besparen.

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u hulp nodig bij uw aangifte inkomensbelasting na het overlijden van een dierbare? Neem contact op met Louise van der Doelen, estate planner, via telefoonnummer 073-6465433 of stuur Louise een e-mail

* Een legataris is iemand die in een testament is aangewezen om een bepaald goed of specifiek vermogensrecht te ontvangen van de erflater. De legataris verschilt van de erfgenaam, die het geheel of een deel van het nalatenschap van de erflater ontvangt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Louise
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu