Bekijk het gratis webinar 'Is uw rechtsvorm met u meegegroeid?'

Bij de start van uw onderneming heeft u een keuze gemaakt voor een bepaalde rechtsvorm. Wanneer uw activiteiten wijzigen, er samengewerkt wordt met anderen of de aansprakelijkheden anders worden, is het belangrijk de huidige rechtsvorm te bekijken en eventueel te wijzigen. Wij informeren u graag, zodat u de juiste keuze kunt maken. 

Tijdens dit webinar geeft senior jurist ondernemingsrecht en mediator Gaby Ratering onder andere een overzicht van de meest gebruikte en vergeten rechtsvormen en aandachtspunten die een rol (kunnen) spelen bij de keuze hiervoor. Ook gaat zij in op de nieuwe ontwikkelingen die op korte termijn te verwachten zijn.