Samenlevingsovereenkomst combineren met een testament: de voordelen

19 juni 2023
Artikel

Als u gaat samenwonen, krijgt u vaak het advies om een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen. Hierin maakt u afspraken voor tijdens en bij einde van de samenwoning. Maar is dit voldoende of is het ook raadzaam om testamenten op te stellen?

Portretfoto van Michelle van Heereveld
Neem contact op met:
Michelle van Heereveld Estate planner en jurist personen- en familierecht
Samenlevingsovereenkomst

Inhoud samenlevingsovereenkomst

U kunt in een samenlevingsovereenkomst afspraken maken die zijn gericht op de periode van het samenwonen. Zoals afspraken over welke zaken vallen onder kosten van de huishouding en wie welke kosten betaalt. Ook kunt u vastleggen wie welk bedrag heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld de aankoop van een gemeenschappelijke woning.  

Daarnaast kunt u bepalingen opnemen voor als de relatie eindigt. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over wie en op welke manier het woonhuis mag overnemen bij verbreking van de relatie. Of over de verdeling van de (gezamenlijke) inboedelgoederen.   

Daarnaast kunt u het verblijvingsbeding hierin opnemen. Met een verblijvingsbeding komt u overeen dat als een van u beiden zou komen te overlijden, de ander de gemeenschappelijke goederen mag houden. U kunt er dus ook zonder testament voor zorgen dat bepaalde goederen bij uw partner terechtkomen na uw overlijden.   

Maar let op: dit beding geldt alleen voor gemeenschappelijke goederen, dus bijvoorbeeld de gezamenlijk aangekochte woning, gemeenschappelijke inboedelgoederen en het saldo op een en/of rekening.

Uw privévermogen komt toe aan uw erfgenamen. Dit zijn uw kinderen en als u die niet heeft, uw ouders, broers en zussen. De partner met wie u samenwoont, is geen erfgenaam, tenzij u dat in een testament hebt bepaald.  

Redenen om alsnog een testament op te stellen

Wilt u uw privévermogen aan uw partner nalaten? Dan moet u alsnog een testament opstellen. Bij privévermogen kunt u denken aan spaargeld op een privéspaarrekening, uw onderneming, een woning op uw naam of de vordering die u hebt omdat u geld hebt geïnvesteerd in de gemeenschappelijke woning.

Uiteraard zijn er ook andere redenen om testamenten op te stellen, bijvoorbeeld:

  • om een zogenaamde langstlevende-constructie op te nemen voor het geval er kinderen zijn of worden geboren;
  • om een rampenclausule op te nemen voor het geval u en uw partner tegelijk of kort na elkaar zouden komen te overlijden en u wilt voorkomen dat al uw vermogen naar één familie vererft;
  • om bepalingen op te nemen waardoor uw vermogen fiscaal voordelig vererft;
  • om met een voogdij- en bewindregeling te voorzien in de opvoeding en verzorging van uw minderjarige kinderen;
  • om een executeur(-afwikkelingsbewindvoerder) aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor het verzorgen van de uitvaart, het beheren van de nalatenschap, de aangifte erfbelasting en het afwikkelen van de nalatenschap.

Meer informatie of advies

Wilt u weten of het in uw geval verstandig is een testament op te stellen naast een samenlevingscontract? Neem  contact op met Michelle van Heereveld, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 0492-579835 of stuur Michelle een e-mail.

Wilt u weten of het in uw geval verstandig is een testament op te stellen naast een samenlevingscontract? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Michelle
Portretfoto van Michelle van Heereveld
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0492-579835