Elektronische handtekening: rechtsgeldigheid en betrouwbaarheid

22 juli 2021
Artikel

Onze samenleving wordt steeds digitaler. In de praktijk zien we dat ondernemers de elektronische handtekening, in verschillende vormen, steeds vaker gebruiken. Hoe zit het met de rechtsgeldigheid en de betrouwbaarheid van de verschillende vormen van elektronisch tekenen? En wanneer gebruikt u welke vorm?

Portretfoto van Sascha van Telgen
Neem contact op met:
Sascha van Telgen Jurist ondernemingsrecht
Ondernemer zet handtekening

Rechtsgeldigheid elektronische handtekening

In de loop der jaren is de wet verschillende malen aangepast met het oog op de elektronische handtekening. De wet moet voldoen aan de Europese regelgeving en daarnaast is de definitie van schriftelijkheid in het elektronisch verkeer verruimd. Een elektronische handtekening heeft door de invoering van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek dezelfde rechtsgeldigheid gekregen als een ‘natte’ handtekening. Echter, de elektronische handtekening moet wel voldoende betrouwbaar zijn, mede gelet op het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Betrouwbaarheid elektronische handtekening

Wanneer er discussie ontstaat over de gebruikte elektronische handtekening, wordt door de rechter gekeken naar de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid hangt af van de elektronische handtekening die u gebruikt. Er zijn drie vormen: de gewone elektronische handtekening, de geavanceerde elektronische handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening.

Onder de gewone elektronische handtekening valt bijvoorbeeld een scan van een fysieke handtekening. De betrouwbaarheid is hier laag, gezien het feit dat men deze handtekening makkelijk kan vervalsen. Wanneer de gewone handtekening wordt betwist is het aan de partij die over de ondertekening beschikt om aan te tonen dat de handtekening is gezet door de bedoelde persoon. Binnen een organisatie kan deze handtekening gebruikt worden, echter het gebruik van deze gewone elektronische handtekening is bij overeenkomsten met derden, af te raden.

De geavanceerde elektronische handtekening, ook wel digitale handtekening genoemd, is een elektronische handtekening waarbij een unieke code gebruikt wordt. Het gebruik van de code is gekoppeld aan de identiteit van de ondertekenaar en uitsluitend de ondertekenaar heeft hier controle over. Deze vorm van elektronisch tekenen wordt aangemerkt als betrouwbaar. Wanneer de geavanceerde elektronische handtekening wordt betwist, gaat de rechter ervan uit dat de handtekening afkomstig is van diegene van wie de identiteit gekoppeld is aan de code, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Omdat de handtekening, de persoon, het document en het tijdstip worden vastgelegd, is het vervalsen van de geavanceerde elektronische handtekening vrijwel onmogelijk. Deze vorm van elektronisch tekenen kan daarom, naast het gebruik binnen een organisatie, ook gebruikt worden bij overeenkomsten met derden.

Om discussie over de identiteit van de ondertekenaar bij het elektronisch tekenen van een document geheel te voorkomen, kunt u gebruikmaken van de gekwalificeerde elektronische handtekening. De gekwalificeerde elektronische handtekening is gekoppeld aan een gekwalificeerd certificaat. Dit certificaat is onder strikte voorwaarden uitgegeven aan de houder. Bij gebruik van een gekwalificeerde elektronische handtekening is sprake van ‘voldoende betrouwbaarheid’ waardoor deze vorm van tekenen gelijk is aan de ‘natte’ handtekening; de ondertekening door de desbetreffende persoon hoeft om die reden niet bewezen te worden. Voor het gebruik ervan moet u  wel beschikken over een gekwalificeerd certificaat, maar zoals zojuist aangegeven voorkomt u een discussie over de identiteit van de ondertekenaar.

Kijk naar het doel

Welke vorm van de elektronische handtekening u wanneer kunt gebruiken hangt af van de contractspartijen. Ook het belang van het te ondertekenen document speelt hierbij een rol. Kijk daarom naar het doel van de elektronische handtekening en beoordeel aan de hand hiervan welke vorm van de elektronische handtekening past bij het document dat getekend moet worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over elektronische handtekeningen? Neem contact op met Sascha van Telgen, jurist ondernemingsrecht,  via telefoonnummer 073-6465349 of stuur Sascha een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Sascha
Portretfoto van Sascha van Telgen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
073-6465349
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu