Ontzorgen

WOZ

Waardering onroerende zaken

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw perceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking. De meeste gemeenten sturen deze WOZ-beschikking in de eerste acht weken van het jaar naar de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen. Is deze waarde te hoog vastgesteld? Dan kan het lonen om bezwaar te maken. 

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ downloaden

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ

Download bezwaarschrift