Pensioenakkoord: de gevolgen voor de verzekerde regeling

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur

De overheid heeft de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Het wetsvoorstel geeft de kaders van de pensioentoezegging na 1 januari 2022, de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de overgangsmaatregelen. 

Pensioen opbouwen: de premieovereenkomst

De enige toegestane vorm van pensioen opbouwen, wordt de premieovereenkomst. Met de premie wordt een persoonlijk pensioenvermogen opgebouwd, waarmee deelnemers vanaf pensionering een pensioenuitkering krijgen. Dit betekent dat het toezeggen van een gegarandeerde pensioenaanspraak, zoals de middelloonregeling, niet meer mogelijk is. De pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen zijn hier nu vaak op gebaseerd. Bij de verzekerde regelingen, regelingen ondergebracht bij verzekeraars, premie pensioeninstellingen of een algemeen pensioenfonds, kwam deze regeling al steeds minder voor. Door de enorme kostprijsstijging van het inkopen van deze garantie waren al veel werkgevers in het mkb overgestapt op een premieovereenkomst.

Whitepaper verzekerde regeling

Wat houdt het nieuwe pensioenstelstel in? En wat zijn de gevolgen voor de verzekerde regelingen?  U krijgt antwoord op deze en andere vragen in dit whitepaper.

Download het whitepaper | Pensioenakkoord: de gevolgen voor de verzekerde regeling

Meer weten?

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord en de verzekerde regeling of heeft u hulp nodig? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over de verzekerde regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen