Gratis Tax and business guide 2020

Nederland heeft wereldwijd bezien een zeer open economie. Met haar stabiele politieke klimaat, uitstekende infrastructuur - waaronder goed onderhouden wegen en de grootse haven van Europa - is Nederland zeer interessant om zaken te doen en economische activiteiten te vestigen en ontplooien. Dit wordt ondersteund door een betrouwbaar wettelijk systeem, fiscale wetgeving met diverse stimulerende regelingen, een groot belastingverdragen netwerk en hoog opgeleid en deskundig personeel.

Zakendoen in Nederland 

De 'Tax and business guide 2020' is opgesteld door ABAB Accountants en Adviseurs. Het voorziet in algemene informatie over de meest gebruikte entiteiten en samenwerkingsverbanden voor het zakendoen in Nederland in alle marktsegmenten. Ook de belangrijkste fiscale stimulerende maatregelen en belastingwetgeving worden beschreven, voor zowel entiteiten als samenwerkingsverbanden, als ook de belastingheffing van natuurlijke personen en sociale zekerheid.

Meer weten? 

Deze guide voorziet in een introductie in het zakendoen in Nederland en geeft een overzicht van de Nederlandse (fiscale) structuur en wetgeving. Onze adviseurs kunnen u uiteraard verdere informatie verstrekken en diensten verlenen op het gebied van audit- en accountantswerkzaamheden, belastingadvies, juridische aangelegenheden, corporate finance, aangiftewerkzaamheden en aanverwante diensten.  Neem contact op met Jeroen Geers, belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647288 of stuur Jeroen een e-mail.