Aan- en verkoopkosten van deelnemingen fiscaal aftrekbaar?

Aan- en verkoopkosten van deelnemingen voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn niet meer aftrekbaar. Het is niet altijd duidelijk of kosten als niet aftrekbare aan- en verkoopkosten zijn te kwalificeren of wel gewoon aftrekbaar zijn. Het gaat hierbij om substantiële kosten, zoals advocaat- en notariskosten, due diligence- en/of bankkosten.

In de praktijk moeten een aantal stappen doorlopen worden om te bepalen wie de kosten moet dragen en of deze fiscaal aftrekbaar zijn. Belangrijk hierbij is dat de Belastingdienst steeds eerder aanneemt dat er sprake is van niet aftrekbare aan- of verkoopkosten.

In dit whitepaper lichten wij de te nemen stappen bij de beoordeling van aan- of verkoopkosten en de standpunten van de Belastingdienst toe.