Bij transacties binnen internationaal opererende ondernemingen hebben de onderliggende verrekenprijzen direct invloed op de winst en daarmee op de belastingheffing in het land waar een entiteit gevestigd is. De vastlegging van de onderlinge verrekenprijzen moet voldoen aan wettelijke eisen. Breng uw verrekenprijzenbeleid op orde met deze tips om zo de effectieve belastingdruk te optimaliseren.