Is uw organisatie klaar voor 25 mei 2018? Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. De  Autoriteit Persoonsgegevens heeft diverse maatregelen tot handhaving tot haar beschikking. Wat houdt deze handhaving precies in? Dit whitepaper biedt u een volledig overzicht van AVG en de te nemen maatregelen voor uw organisatie.