De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is van kracht en in de hele EU geldt dezelfde privacywetgeving. DeĀ  Autoriteit Persoonsgegevens heeft diverse maatregelen tot handhaving tot haar beschikking. Wat houdt deze handhaving precies in? Dit whitepaper biedt u een volledig overzicht van AVG en de te nemen maatregelen voor uw organisatie.