Criteria vennootschapsbelastingplicht stichtingen en verenigingen

De Belastingdienst kijkt de laatste tijd steeds kritischer naar de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen. Daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van de criteria op grond waarvan wordt bepaald of een stichting belastingplichtig is voor de Vpb. In dit whitepaper gaan wij -op hoofdlijnen- in op de diverse criteria.