Aftrekbaarheid aan- en verkoopkosten deelnemingen: een update

Er bestaat veel onduidelijkheid over de vraag wat concreet onder (niet aftrekbare) aan- en verkoopkosten deelneming wordt verstaan, ook omdat de wetsgeschiedenis weinig aanknopingspunten bevat over de uitleg van dit begrip. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat richtlijnen geeft. In dit whitepaper lichten wij deze voor u toe.