Bekijk het gratis webinar 'Uw productieresultaat vergelijken met andere pluimveebedrijven'

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur

Kengetallen pluimveehouderij

In de pluimveehouderij zijn veel technische data beschikbaar per koppel. Hierop wordt het dagelijkse management gestuurd. Dit is een goede zaak. Echter het inzicht in hoe deze technische cijfers uitpakken op het financieel rendement en continuïteit ontbreekt nog te vaak. Ook is er weinig referentie op het gebied van financieel rendement. Met het nieuwe kengetal productieresultaat per € 1.000 huisvestingswaarde zijn bedrijven met verschillende categorieën kippen (bijvoorbeeld scharrel en uitloop, eigen opfok) en verschillende concepten wel met elkaar te vergelijken.

Hoe werkt het?

De berekening van het nieuwe kengetal begint op de voor iedere pluimveehouder bekende wijze. Eerst wordt de voerwinst berekend. Na aftrek van de directe kosten, zoals gezondheid, veekosten, mest en energie, blijft het saldo over. Het saldo wordt verminderd met de arbeidskosten (personeel en beloning voor de ondernemer, ofwel normatieve privé-onttrekking). Dan blijft het productieresultaat over. Dit getal brengen we onder een noemer, waarbij we kijken naar de (vervangings)waarde van de huisvesting. Het aantal plaatsen vermenigvuldigen we met het normbedrag per diercategorie. Op deze wijze hebben we de huisvestingswaarde in beeld. Bij deze benadering doet het er niet toe wat de verhouding vreemd geld en eigen vermogen is. We willen inzichtelijk krijgen wat het rendement is van het totaal vermogen. 

Bekijk het webinar | Uw productieresultaat vergelijken met andere pluimveebedrijven

Het productieresultaat

Kees Ligthart geeft tijdens dit webinar uitleg over hoe het productieresultaat per € 1.000 huisvestingswaarde tot stand komt. Met dit kengetal kunt u uw cijfers met andere pluimveebedrijven vergelijken en het continuïteitsperspectief van uw pluimveebedrijf in beeld brengen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de kengetallen pluimveehouderij? Bekijk het webinar of neem contact op met Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 013-4647290 of stuur Kees een e-mail.

Wilt u meer weten over de kengetallen pluimveehouderij? Neem contact met ons op!

E-mail Kees
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu