Bekijk het gratis webinar 'De toekomst van uw melkveebedrijf'

De kritieke opbrengstprijs is op veel bedrijven hoger dan de langetermijnverwachting van de marktprijs. De berichten over de prijsdaling in de zuivelsector geven veel onrust. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in uw kritieke opbrengstprijs voor de korte en langere termijn. Welke ruimte heeft u om dalingen in de melkprijs op te vangen of om noodzakelijke investeringen te doen? Zonder een strategiebepaling weet u niet waar u naartoe werkt. Een strategiebepaling is een doordacht plan dat aangeeft met welke stappen, met de inzet van middelen en mensen, een bedrijf effectief zijn doelstellingen kan bereiken. 

Uw visie op de toekomst

Het geeft rust om te weten waar u staat en waar u naartoe wilt. Wilt u consolideren of juist op termijn uw bedrijf overdragen of beëindigen? Hoe concreter uw visie op de toekomst, hoe beter u nu de keuzes kunt maken die nodig zijn om daar te komen.

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername begint met een inventarisatie van de wensen en behoeften van de overdrager en opvolger. Ook de financiële positie is niet onbelangrijk. Wat zijn de verplichte en benodigde investeringen om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst? Een bedrijfsoverdracht is een langdurig traject dat al begint op de dag dat u besluit om samen te gaan werken.

Consolideren

Wat als er geen bedrijfsopvolging aanwezig is, u niet wilt stoppen of groeien, kunt u dan met uw huidige bedrijf nog voldoende inkomen creëren voor privé uitgaven? 

Bedrijfsbeëindiging

Misschien denkt u over een bedrijfsbeëindiging. Dan is het belangrijk om na te denken over wat u na de beëindiging nodig heeft. Daarnaast heeft u ook te maken met fiscale en juridische consequenties. 

Bekijk het webinar

In dit webinar vertellen bedrijfsadviseurs Willem Manders en Bas Korsten u hoe u zicht houdt op uw onderneming. Dit vormt de basis voor ondernemingskeuzes, zoals bedrijfsovername, consolideren of bedrijfsbeëindiging.