Bekijk het gratis webinar 'Nieuw tijdperk voor dga-pensioen'

Deze presentatie dateert van voor Prinsjesdag 2016. De definitieve maatregelen naar aanleiding van het Belastingplan 2017 zijn hierin niet allemaal meegenomen. Op onze website leest u over de definitieve wijzigingen in het Belastingplan 2017.

Het huidige pensioen in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouder (dga) vervalt. Voor de beëindiging van het opgebouwde pensioen worden twee fiscale alternatieven geïntroduceerd die voordelig kunnen uitpakken in de belastingheffing. Welke impact hebben deze verschillende alternatieven voor u? En hoe gaat u om met toekomstige pensioenopbouw? Tijdens dit webinar geven wij u antwoord op deze vragen. We gaan in op de consequenties van de verschillende alternatieven en bespreken de overwegingen bij de toekomstige manier van pensioenopbouw.