Bekijk het gratis webinar 'Een arbeidsongeschikte medewerker: het re-integratieproces'

Tijdens dit webinar gaat Ingrid van Eijk in op wat in arbeidsrechtelijke zin in een re-integratietraject van u en uw medewerkers wordt verwacht. Wat moet u bijvoorbeeld in het eerste ziektejaar doen en wat in het tweede? Zij bespreekt wat u op moet nemen in een re-integratiedossier en gaat in op de regels rond de loondoorbetalingsverplichting.