Wat houdt de discounted cashflow-methode in?

Toelichting op de discounted cashflow-methode

Een waardebepaling van een onderneming wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Er zijn verschillende manieren om de waarde van de onderneming te bepalen.  De discounted cashflow-methode wordt veel gebruikt voor de waardebepaling van een onderneming. Deze methode biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere waardebepalingsmethodes. Astrid Baetsen, corporate finance adviseur bij ABAB, licht deze methode toe.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bedrijfswaardering? Neem dan contact op met Rob van Boxtel, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Rob een mail.