Subsidie Life Sciences en Health

Onze levensverwachting stijgt en de bevolking vergrijst. Dit biedt grote maatschappelijke uitdagingen. De vraag naar producten om gezondheid meetbaar te maken groeit explosief. Doet u onderzoek? Of houdt u zich bezig met technologische ontwikkelingen? Dan komt u vaak in aanmerking voor subsidie. 

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Epiic

Wilt u weten waar uw kansen liggen? De consultants van Epiic adviseren u graag. We beschikken over uitgebreide kennis van de subsidiemogelijkheden die er zijn én weten wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke duurzame investeringen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Milieulijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Bent u als mkb'er bezig met innovatie en is uw bedrijf onderdeel van een van de topsectoren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor elke topsector is een programma met ambities opgesteld. Daarbij gaat het om doelen die de sector in de toekomst wil behalen. Levert u met uw innovatie een bijdrage aan een van deze doelen? Dan is de MIT-subsidie interessant.

SLIM

Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen van personeel in het mkb stimuleren. Het programma kent een brede opzet, van het realiseren van een opleidingsplan tot het invoeren van een methode die uw werknemers stimuleert hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. U kunt zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Praktijkleren

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidieregeling praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Wilt u als ondernemer in de chemiesector investeren in hernieuwbare energie of het terugdringen van CO2-uitstoot? Dan biedt de  SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energietransitie) mogelijkheden. De regeling is in 2020 verbreed om beter bij te kunnen dragen aan de klimaatambities.  De aanvragen worden beoordeeld op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissie.

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor de ontwikkeling van producten, processen of programmatuur & technisch wetenschappelijk onderzoek. Wilt u uw financiële lasten van research and development (R&D-) projecten verlagen en voert u de R&D-werkzaamheden zelf als onderneming uit? Dan is de WBSO-regeling interessant voor u.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze stimuleringsmaatregelen of andere subsidiekansen voor uw onderneming? Neem contact op met Roy Hoven, manager Epiic, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden in deze sector? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Epiic
Bel
073-6465475