Subsidie Agri en Food

Nederland loopt in de sector Agri en Food voorop als het om  kennis en innovatie gaat. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen. De groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering zorgen voor grote uitdagingen. Innovatie is hierbij het sleutelwoord. Als ondernemer in de Agri en Food kunt u gebruikmaken van een groot aantal subsidieregelingen.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus

De consultants van Subsidiefocus beschikken over uitgebreide kennis van alle beschikbare stimuleringsinstrumenten. Daarnaast weten we wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren én optimaal voor u benutten. Een aantal opties op een rij.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Energie-investeringsaftrek(EIA) biedt voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Bent u als mkb'er bezig met innovatie en valt uw bedrijf onder een van de topsectoren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Met deze regeling wil de overheid de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren in Nederland vergroten. U kunt de MIT-subsidie zowel als zelfstandige onderneming aanvragen, als vanuit een samenwerkingsverband.

SLIM

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers om zo hun kennis en vaardigheden op peil te houden? Dan mag u de nieuwe subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen. U kunt de SLIM-subsidie zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband aanvragen. 

Praktijkleren

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan om zo toekomstig beroepspersoneel op te leiden? Dan is de subsidieregeling praktijkleren interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige uitgaven voor de ontwikkeling van producten, processen, programmatuur en technisch wetenschappelijk onderzoek. Wilt u uw financiële lasten van R&D-projecten verlagen en voert u deze werkzaamheden zelf als onderneming uit? Dan is de WBSO-regeling interessant voor u.

SDE++

Wilt u als ondernemer in de Agri en Food investeren in hernieuwbare energie of het terugdringen van de CO2-uitstoot? Dan biedt de  SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energietransitie) mogelijkheden. De regeling is in 2020 verbreed om bij te kunnen dragen aan de klimaatambities van zowel Nederland als de Europese Unie. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze stimuleringsmaatregelen of andere subsidiekansen voor uw onderneming? Neem contact op met Roy Hoven, manager Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail.

Wilt u meer weten over deze of andere subsidiemogelijkheden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
073-6465475