Subsidie agrarische sector

De veehouderij kent veel uitdagingen. Schaalvergroting zet door en prijzen staan onder druk. Maar ook thema’s als milieu, dierenwelzijn en diergezondheid spelen een steeds belangrijkere rol. Innovatie is daarom van groot belang. Om u als veehouder hierbij te ondersteunen stelt de overheid diverse subsidieregelingen beschikbaar.

Portretfoto Hans Jacobs
Hans Jacobs Manager innovatie

Wilt u weten waar uw kansen liggen? De consultants van Subsidiefocus adviseren u graag. We beschikken over uitgebreide kennis van de subsidiemogelijkheden die er zijn én weten wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Het woord ‘duurzaam’ is steeds meer een kernbegrip in onze maatschappij en duurzaamheid wordt volop gestimuleerd. De overheid zet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in om zowel particulieren als ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. De aanschaf van een zonneboiler of warmtepomp kan u een mooie tegemoetkoming opleveren. 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Wilt u investeren in duurzame bedrijfsmiddelen? De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden u  hierbij fiscaal voordeel. Alle investeringen die in aanmerking komen staan op de Milieulijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Veestallen die deelnemen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kunnen gebruikmaken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) én de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een MDV-stal is een stal waarbij tijdens het ontwerp extra aandacht is besteed aan een aantal specifieke thema’s met betrekking tot onder andere dierwelzijn, diergezondheid en ammoniak. Een MDV-stal heeft een lagere milieubelasting dan een gangbare stal en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

Praktijkleren

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidieregeling praktijkleren interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

SLIM

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Maak dan gebruik van de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM). Met de SLIM-subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor de ontwikkeling van producten, processen of programmatuur & technisch wetenschappelijk onderzoek. Wilt u uw financiële lasten van R&D-projecten verlagen en voert u deze werkzaamheden zelf als onderneming uit? Dan is de WBSO-regeling interessant voor u.

SDE++

Wilt u investeren in hernieuwbare energie? Of een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot? De SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energietransitie) biedt interessante mogelijkheden. De regeling richt zich op hernieuwbare vormen van energie, zoals warmte, elektriciteit en gas. Daarnaast stimuleert de regeling CO2-arme productie en warmte. 

LIFE

Doel van het LIFE-subsidieprogramma is om innovatieprojecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Elke organisatie binnen de EU kan deelnemen en subsidie aanvragen, van groot tot klein.

Subsidie duurzame landbouw aanvragen

Wilt u meer weten? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Hans. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over subsidies voor de agrarische sector? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan