Services

Bedrijfskundig advies

Een scherpe blik op uw bedrijfsprocessen

Onze adviseurs bedrijfskundig advies ondersteunen en adviseren u bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering door procesoptimalisatie en betere inzet van mensen en ICT. Daarbij kijken wij ook naar hoe de processen worden aangestuurd en welke managementinformatie nodig is om het rendement van uw onderneming te verbeteren. Passend bij uw bedrijf en de fase waarin het zich bevindt. Van analyse tot daadwerkelijke realisatie.

Uw doelstellingen staan centraal in de professionele en pragmatische aanpak van onze adviseurs bedrijfskundig advies. Samen kijken wij welke veranderingen nodig zijn om uw doelen te behalen en hoe u deze veranderingen kunt realiseren.

Meer waarde voor uw bedrijf

Uw bedrijfswaarde wordt niet alleen bepaald door het behaalde rendement, maar ook door de mate van transparantie in de bedrijfsvoering. Zijn alle processen beschreven? Is kennis geborgd? Of zit alle informatie bij u als ondernemer in uw hoofd? Door processen in kaart te brengen en te optimaliseren ontstaat een transparante bedrijfsvoering met een maximaal rendement. Hierdoor neemt de waarde van uw bedrijf toe. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het creëren van transparantie vraagt inspanning en tijd. Als u uw onderneming wilt gaan verkopen, is het daarom raadzaam om al enkele jaren van tevoren te starten met de voorbereidingen om een optimale verkoopprijs te realiseren.

Professionaliseren van uw bedrijfsvoering

Uw organisatie groeit en ontwikkelt zich. De activiteiten worden uitgebreid en er wordt met meer mensen samengewerkt. U kunt niet meer alles in uw eentje overzien en heeft behoefte aan meer overzicht en structuur, zonder dat dit uw ondernemerschap in de weg zit. Het professionaliseren van de bedrijfsvoering vraagt om een integrale benadering op alle niveaus. Daarom kijken we niet alleen naar de verschillende processen, maar ook naar de organisatiestructuur, de manier waarop er wordt samengewerkt en de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd.

Betere besturing door managementinformatie

Stuurt u uw onderneming op onderbuikgevoel of op feiten en cijfers? Heeft u inzicht in uw kostprijs, (toekomstige) orderportefeuille, bezettingsgraad, ziekteverzuim en dergelijke? Kortom, beschikt u over voldoende managementinformatie om uw organisatie te sturen en de juiste beslissingen te nemen?

Het goed gebruiken van managementinformatie begint bij het vastleggen van de juiste gegevens in de verschillende bedrijfsprocessen om dit vervolgens te vertalen naar rapporten en overzichten. Onze adviseurs helpen u met het bepalen van de voor u noodzakelijke managementinformatie en de wijze waarop u deze informatie kan verkrijgen.

Optimaliseren bedrijfsprocessen

De bedrijfsprocessen in een organisatie zijn meestal op een natuurlijke manier ontstaan. Doen zich problemen voor, dan worden die ad hoc opgelost. Hierdoor verandert een simpel proces na verloop van tijd in iets ingewikkelds, waardoor gemakkelijk fouten ontstaan. Door de bedrijfsprocessen in kaart te brengen, maken we snel inzichtelijk waar vereenvoudiging en optimalisatie mogelijk is en efficiënter gewerkt kan worden. Wij kijken vooral naar ‘verspillingen’ in het bedrijfsproces, zoals onnodige handelingen, voorraden, uitval, wachttijden en transport. De adviseurs bedrijfskundig advies ondersteunen u bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en het doorvoeren van de verbeteringen.

Meer efficiency door automatisering van bedrijfsprocessen

Worden al uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteund door ICT-systemen of valt er meer uit te halen? Misschien heeft u diverse systemen in gebruik, waarmee u ooit op een bepaalde manier bent gestart.  Maar inmiddels is uw bedrijf gegroeid of veranderd. Klopt de inrichting van uw systemen nog wel of kunt u hier meer uit halen, waardoor uw bedrijfsprocessen beter worden ondersteund en er efficiënter gewerkt kan worden? Of misschien bent u op zoek bent naar een (nieuw) ICT-systeem. Dan staat u voor een belangrijke keuze die zeer bepalend is voor uw bedrijf en vaak een grote investering met zich meebrengt. Daarom wilt u er zeker van zijn dat u de goede keuze maakt. Op basis van de huidige en toekomstige behoeften in de organisatie kunt u bepalen welk systeem het best past. Onze adviseurs hebben ervaring met het selecteren en implementeren van ICT-systemen en kunnen u helpen met het bepalen van de behoefte en het maken van de juiste keuze voor uw organisatie. Wij weten de weg in de ICT-branche en kunnen namens u gesprekspartner zijn met uw ICT-leverancier.

Overname of nieuwe producten of diensten in de markt zetten

Bent u van plan om uw huidige portfolio uit te breiden met nieuwe producten en/of diensten? Of wilt u uw bestaande producten gaan aanbieden via andere kanalen? Dit betekent veel voor uw bedrijfsprocessen en organisatie. Het is belangrijk om te kijken hoe de nieuwe activiteiten ‘ingebed’ kunnen worden in de bestaande bedrijfsprocessen. Of wellicht is het juist verstandiger om dit niet te doen. Onze adviseurs denken met u mee welke impact uw plannen hebben op uw bestaande organisatie en hoe die het best geïmplementeerd kunnen worden.

Werkwijze bedrijfskundig advies

Onze werkwijze in stappen

Vrijblijvend inventarisatiegesprek
Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek met u aan. Zo leren wij u en uw organisatie beter kennen en krijgen wij een beeld van wat er bij uw bedrijf speelt. Als er een klik is, kan de volgende stap gezet worden in de vorm van een verbeterscan. In drie tot vijf dagen brengen we tegen een vast tarief de verbeterkansen voor uw organisatie gericht op uw doelen in kaart. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Verbeterscan
Met de Verbeterscan brengen wij de bedrijfsprocessen van uw organisatie en de kansen voor verbetering in kaart. Hierbij analyseren we niet alleen het primaire proces, maar kijken wij ook naar de ondersteunende processen zoals ICT, personeel en de besturingsprocessen.

Op basis van de verbeterscan ontvangt u van ons een duidelijke rapportage met te realiseren verbeterpunten. In gezamenlijk overleg kunnen we bepalen wat het best in welke volgorde opgepakt kan worden.

Verbeterplan en realisatie
Wij ondersteunen u ook graag bij het realiseren van de implementatie van de verbeteringen binnen uw organisatie. Door onze brede kennis en ervaring kunnen wij blijvende veranderingen binnen uw onderneming realiseren. Wij bieden de ondersteuning die bij u past. Passend bij de problematiek en afgestemd op uw behoefte.

Wilt u meer weten over bedrijfskundig advies? Neem dan contact op met Monique Scheffers - van Tilborg, senior bedrijfskundig adviseur via telefoonnummer 013-4647210 of mail Monique

Services

  • Verkoop bedrijf

    Eens krijgt u te maken met de opvolging of overname van uw onderneming. Onze adviseurs begeleiden en adviseren u tijdens het volledige verkoopproces.
  • Verkoopklaar maken

    Wilt u over een aantal jaren stoppen met uw bedrijf? Wij zorgen dat uw bedrijf in optimale conditie is op het moment van de beoogde verkoop.
  • Waardebepaling bedrijf

    Onze ervaren adviseurs maken een goede analyse van de waarde van uw onderneming. Zo bent u gegarandeerd van een betrouwbare waardering.
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan