Vermogensadvies bij opname zorginstelling

Voor het wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Dit betekent dat bij een opname in een zorginstelling uw inkomen en vaak ook een deel van uw vermogen opgaat aan deze eigen bijdrage. Vanwege de vergrijzing en de stijgende zorgkosten stijgt deze bijdrage fors. 

Portretfoto van René Scharro
René Scharroo Senior belastingadviseur

Door tijdig maatregelen te nemen, kunt u uw eigen bijdrage beperken. Onze adviseurs begeleiden en adviseren u over vermogensadvies bij een (toekomstige) opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis en het beperken van uw eigen bijdrage WLZ/WMO. Zo zorgen wij dat u voorbereid bent op de toekomst.

Wilt u vermogensadvies? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail René
Portretfoto van René Scharro
Senior belastingadviseur
Bel
040 294 26 03