Uitkeringstoets

Wilt u winst laten uitkeren via uw besloten vennootschap (bv)? Dan moet u met een uitkeringstoets aantonen dat de financiële positie van de bv dit toelaat. Na de winstuitkering moet u nog steeds in staat zijn om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Doet u geen uitkeringstoets, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de winstuitkering is ontstaan.

Portretfoto van Rob van Boxtel
Rob van Boxtel Senior corporate finance adviseur

Een uitkeringstoets, hoe gaat dat?

Het eigen vermogen van uw bv moet ook na uitkering van de winst groter zijn dan het zogenaamde gebonden vermogen (wettelijke en statutaire reserves) in de vennootschap. Met een balanstest bepaalt u voorafgaand aan een besluit tot uitkering of hiervoor voldoende ruimte is.

Vervolgens bepaalt u aan de hand van een uitkeringstoets of uw bv ook na de uitkering in staat is om haar opeisbare schulden te betalen. De vennootschap moet dus genoeg financiële ruimte overhouden om te kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen ten opzichte van schuldeisers. Daarbij moet u onder andere rekening houden met de waarde in het economisch verkeer van pensioen- en/of stamrechtverplichtingen, investerings- en aflossingsverplichtingen en mogelijke claims. Bij het niet of niet goed uitvoeren van de uitkeringstest is een bestuurder aansprakelijk voor het tekort dat door de winstuitkering is ontstaan. Ook is de ontvanger van de winstuitkering verplicht de uitkering terug te betalen aan de vennootschap vermeerderd met rente. Onder omstandigheden kan de ontvanger ook aansprakelijk zijn voor het tekort.

Andere vormen van uitkering

Ook bij andere vormen van onttrekkingen van kapitaal (uitkering aan aandeelhouders) is een balanstest en uitkeringstoets verplicht. Denk bijvoorbeeld aan inkoop of intrekking van aandelen of afstempeling van aandelen door de bv.

Wilt u meer weten over de uitkeringstoets? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rob
  • Wij zijn daar waar u onderneemt.

    ABAB, Allround en Alert

    Wij staan voor een persoonlijke relatie en prettige samenwerking. Dat betekent dat onze adviseur dichtbij u staat en kennis heeft van ontwikkelingen in uw regio. Wij zijn daar waar u onderneemt.

    Over ABAB